Najnowsza Gazeta

 

Reklama

Kursy walut

    KUPNO     SPRZEDAŻ
euro EUR

4.2300 zł

4.2400 zł
usd USD

3.6050

3.6100zł
czk CZK 0.1641 zł 0.1642 zł

Kurs z dnia: 17.10.2017

Repertuar kin

Zgorzelec

NovaPoza

Photon
 

"Photon"

 13-18.10

 

Bogatynia

Kadr

Tarapaty
 

"Tarapaty"

21-24.10

 

 

Lubań

Wawel


 Kings

"Kingsman. Złoty krąg"

13-19.10

 

Görlitz

Camillo

Small
 

"Small town killers"

 12-18.10

 

next
prev

Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca

eureopjeskiWzorem ubiegłych lat po raz kolejny Lubań włącza się do akcji Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Pracy Serca.
Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca obchodzony jest od 2013 r. Celem inicjatywy jest popularyzacja wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy osobie, u której wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia.W ramach Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca w całej Europie organizowane będą pokazy prawidłowej resuscytacji.

 W celu pobi­cia ubie­gło­rocz­nego, lokal­nego rekordu trzy szkoły w Lubaniu: SP nr 2, ZSP im. A. Mic­kie­wi­cza oraz ZSP im. KZL w Luba­niu połą­czyły swoje siły i wspól­nie orga­ni­zują akcję, która będzie miała miej­sce 16.10.2017 roku w hali spor­to­wej MOSiR. Punk­tu­al­nie o godzi­nie 12.00 przez pół godziny będzie pro­wa­dzone bez prze­rwy RKO na fan­to­mach. Bicie rekordu zosta­nie poprze­dzone poka­zem pra­wi­dło­wego wyko­ny­wa­nia resu­scy­ta­cji krą­że­niowo-odde­cho­wej z uży­ciem defi­bry­la­tora zewnętrz­nego przez ratow­ni­ków medycz­nych.
Wszyst­kich miesz­kań­ców Luba­nia i oko­lic ser­decz­nie zapra­szamy do włą­cze­nia się do naszej lek­cji rato­wa­nia życia.
SP2

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Reklama

osiedle