Nowa ustawa  co nas czeka4 października 2012 r. w lubańskim magistracie odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta Arkadiusza Słowińskiego oraz Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Tomasza Bernackiego z prezesami lubańskich Rodzinnych Ogrodów Działkowych.Spotkanie miało przybliżyć przedstawicielom zarządów informacje dotyczące przepisów zawartych w nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która obowiązuje od 1 stycznia 2012 roku. Proces jej wdrażania przez wszystkie samorządy w Polsce ma rozpocząć się od 01 lipca 2013 roku.

 

Ustawodawca narzuca obowiązek selektywnego zbierania odpadów m.in. szkła, papieru, metali, bioodpadów i tworzyw sztucznych. Planowane jest objęcie działkowiczów tzw. podatkiem śmieciowym wg wskaźnika 10 l odpadów na jedną działkę w sezonie, tj.od 1 kwietnia do 31 października. Miesięczny koszt wywozu odpadów oraz wynajęcia pojemników na jedną działkę wyniesie szacunkowo około 4-5 zł. Opłata zawiera koszty zbierania, odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania zarówno odpadów zmieszanych, biodegradowalnych, tworzyw sztucznych, szkła i papieru.Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaną ostatecznie określone uchwałą Rady Miasta, stawka opłaty będzie jednakowa dla wszystkich nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych. W przypadku tych pierwszych jej wysokość będzie ustalona za pojemnik, a w przypadku mieszkańców – za osobę.Przypominamy, że na oficjalnej stronie internetowej miasta www.luban.pl do 8 października br. każdy mieszkaniec ma prawo zgłosić uwagi i własne propozycje do projektów uchwał w sprawie zasad gospodarki odpadami.

 

Dodaj komentarz


Najnowsza Gazeta

300

Reklama

Repertuar kin

  1. .
  2. .
  3. .
  4. .

Zgorzelec

PoZa NoVa

indeks 

Przerwa

 

 

 

 Bogatynia

Kadr

Kadr
 

Przerwa

 

 

Lubań

Wawel

images
 

Przerwa

 

 

 

 

Görlitz

Filmpalast

images kino filmpalast theater goerlitz 344.v1

 Przerwa

 

 

next
prev

Kursy walut

KUPNO SPRZEDAŻ
euro EUR 4.5450zł 4.5550zł
usd USD 3.7400zł 3.7500zł
czk CZK 0.1725zł 0.1739zł

Kurs z dnia: 2021-01-27

Pogoda

booked.net