Konferencja ERN 2W dniu 17 maja br. w Dolnośląskim Centrum Sportu w Szklarskiej Porębie - Jakuszycach odbyła się 45 Konferencja Krajowa (Walne Zebranie) Euroregionu Nysa. Delegaci reprezentujący 48 członków Euroregionu Nysa (gminy, powiaty i Województwo Dolnośląskie) wysłuchali informacji dotyczących działalności stowarzyszenie w roku 2022 oraz spraw bieżących, w tym funduszy, które będą dostępne w roku 2023 i latach następnych.


Nowy okres programowy Interreg 2021-2027 stawia przed Euroregionem dużo wyzwań, w tym m.in. konieczność częściowej zmiany struktury organizacyjnej biura Euroregionu.
Delegaci zatwierdzili bilans i sprawozdania z działalności za rok 2022, co było podstawą do udzielenia absolutorium dla liczącego 10 osób Konwentu (Zarządu) Euroregionu Nysa. Warto wiedzieć, że powiat zgorzelecki jest reprezentowany przez Roberta Starzyńskiego, wójta Gminy Sulików. Ponadto przyjęto plan finansowy na rok 2023. Odbyły się także wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej, z powodu śmierci Pana Dariusza Pawliszczego, wieloletniego członka Komisji. Nowym członkiem Komisji został Pan Ryszard Kawka, Wójt Gminy Gromadka. Obradujący bezpośrednio przed Konferencją Krajową Konwent, oprócz tematyki sprawozdawczej omawiał bieżącą działalność, m.in. kwestie finansowania Konkursu "Uczę się bezpiecznie żyć", a także problematykę kończących się jak również nowo uruchamianych Funduszy Małych Projektów. Konwent zatwierdził m.in. skład komitetów sterujących Funduszu Małych Projektów, dotujących tzw. miękkie projekt. Skorzystał z nich m.in. Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej, wykonując ważny społecznie projekt pn. „Transgraniczna koncepcja organizacji publicznego transportu zbiorowego”. Celem jest utworzenie takiej sieci połączeń autobusowej, która obejmie sołectwa do tej pory wykluczone komunikacyjnie. Stanie się także alternatywą dla przewozów realizowanych przez komercyjne firmy przewoźnicze, dyktujące zbyt wysokie ceny za bilety. Zakłada się również, że rozkład jazdy będzie skorelowany z połączeniami do Gorlitz i Liberca. Po fundusze na realizację zadań powinien wystąpić celowy Związek Powiatowo-Gminny. Obecnie trwają prace nad utworzeniem takiego związku.
J.G.
Foto: GRE

RAMKA
Euroregion Nysa utworzony został w 1991 r. Obejmuje on trzy obszary przygraniczne położone w środkowej Europie, u styku granic Polski (tereny Sudetów Zachodnich oraz powiat żarski), Czech (tereny Sudetów Zachodnich oraz region Usti nad Łabą: powiaty Krásná Lípa, Česká Lípa, Liberec, Jablonec nad Nysą i Semily) i Niemiec (od Gór Łużyckich i Pogórza Łużyckiego na północ obejmując także Łużyce Dolne, powiaty Löbau – Żytawa, Budziszyn, Kamenz, Łużyce Górne – Dolny Śląsk). Celem euroregionu jest poprawa standardu życia mieszkańców, rozwój gospodarczy, poprawa stanu środowiska przyrodniczego "Czarnego trójkąta Europy", budowa przejść granicznych oraz ochrona Gór Izerskich zagrożonych wyniszczającym działaniem kwaśnych deszczy. Stolicami euroregionu są Jelenia Góra, Liberec i Żytawa.

 

Najnowsza Gazeta

300

Reklama

Kursy walut

KUPNO SPRZEDAŻ
euro EUR 4,2600zł 4,3100zł
usd USD 4,0300zł 4,0200zł
usd CHF 4,4400zł 4,5600zł
usd GBP 5,0100zł 5,0012zł
czk CZK 0.1800zł 0.1940zł

Kurs z dnia: 2024-05-24

Pogoda

+8
°
C
+11°
+
Zgorzelec
Wtorek, 16
Środa
+ +
Czwartek
+ +
Piątek
+10° +
Sobota
+10° +
Niedziela
+ +
Poniedziałek
+ +
Prognoza 7-dniowa