GrantyDziałasz w grupie nieformalnej, masz pomysł i chcesz wesprzeć, integrować i wzmacniać lokalną społeczność? Chcesz zaprosić mieszkanki i mieszkańców do zaangażowania się w lokalne działania? Złóż wniosek w X edycji Dolnośląskich Małych Grantów!


W dotychczasowych edycjach programu złożono ponad 2,5 tysiąca wniosków a ostatecznie udało się zrealizować blisko pół tysiąca projektów. W tym roku to już drugi nabór wniosków, które będzie można składać jeszcze do 13 listopada. Lista rankingowa zostanie opublikowana 20 listopada.
O dotacje w wysokości do 10 tysięcy złotych mogą starać się niezrzeszeni w żadnych strukturach mieszkańcy i mieszkanki województwa oraz członkowie i członkinie organizacji pozarządowych. Jak w każdej z poprzednich edycji chętni będą mogli ubiegać się o dotację w jednym z 5 subregionów: jeleniogórskim, wałbrzyskim, legnickim, wrocławskim i mieście Wrocław. Dotacje można przeznaczyć na dofinansowanie projektu m.in. w następujących sferach pożytku publicznego:
• Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
• Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
• Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
• Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
• Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
• Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
• Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
• Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
• Turystyki i krajoznawstwa
• Promocji i organizacji wolontariatu
• Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
• Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
• Działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami
• Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz integracji cudzoziemek i cudzoziemców
• Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
Wnioski będzie można składać za pośrednictwem elektronicznego generatora, który dostępny jest pod adresem: generator.malegranty.pl Zwycięskie projekty będą realizowane od 22 listopada do 25 grudnia 2023.
Źródło: UMWD

Najnowsza Gazeta

300

Reklama

Kursy walut

KUPNO SPRZEDAŻ
euro EUR 4,4600zł 4,5900zł
usd USD 4,2200zł 4,4400zł
usd CHF 4,7100zł 4,8700zł
usd GBP 5,1900zł 5,4000zł
czk CZK 0.1800zł 0.1940zł

Kurs z dnia: 2023-12-04

Pogoda

+8
°
C
+11°
+
Zgorzelec
Wtorek, 16
Środa
+ +
Czwartek
+ +
Piątek
+10° +
Sobota
+10° +
Niedziela
+ +
Poniedziałek
+ +
Prognoza 7-dniowa