800px Kunów pow. zgorzelecki pałac 03Wójt Gminy Zgorzelec informuje, iż rozpoczął prace nad aktualizacją Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Zgorzelec. Aktualizacja obecnie obowiązującej Gminnej Ewidencji Zabytków ma na celu usunięcie nieprawidłowości w dotychczas sporządzonych kartach adresowych obiektów zabytkowych, jak również wyłonienie obiektów już nieistniejących, bądź zmodernizowanych w stopniu powodującym utratę wartości zabytkowych, czy też historycznych.

Ewidencja zabytków jest podstawą do sporządzania Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Zgorzelec na lata
2025-2028. Prace nad aktualizacją będą trwały do końca lutego 2025r. Pracownicy Muzeum Łużyckiego w Zgorzelcu, którym zlecono analizę kart adresowych, posiadają zgodę Wójta Gminy Zgorzelec do przeprowadzenia inwentaryzacji oraz dokumentacji fotograficznej obiektów zabytkowych, zgodnie z zawartą umową na realizację zadania. Prosimy mieszkańców o wyrozumiałość i umożliwienie im swobodnego dostępu do nieruchomości w celu wykonania fotografii, niezbędnych do sporządzenia aktualnych kart adresowych obiektów zabytkowych.
Wójt Gminy prowadzi Gminną Ewidencje Zabytków na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 840). Właścicieli obiektów ujętych w ewidencji zachęcamy do zapoznania się z przepisami ustawy.
(UGZ/Foto:arch.)

Najnowsza Gazeta

300

Reklama

Kursy walut

KUPNO SPRZEDAŻ
euro EUR 4,2600zł 4,3100zł
usd USD 4,0300zł 4,0200zł
usd CHF 4,4400zł 4,5600zł
usd GBP 5,0100zł 5,0012zł
czk CZK 0.1800zł 0.1940zł

Kurs z dnia: 2024-06-14

Pogoda

+8
°
C
+11°
+
Zgorzelec
Wtorek, 16
Środa
+ +
Czwartek
+ +
Piątek
+10° +
Sobota
+10° +
Niedziela
+ +
Poniedziałek
+ +
Prognoza 7-dniowa