SamochodyW związku z wejściem w życie art. 17 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości, na mocy którego z dniem 10 czerwca 2024 r. wygasną decyzje o rejestracji pojazdów wydane przed dniem 14 marca 2005 r.


Decyzje te dotyczą pojazdów, które nie posiadają ważnego okresowego badania technicznego, a których posiadacze/właściciele nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli pojazd im podlega, przez okres dłuższy niż 10 lat, przypadający bezpośrednio przed dniem wejścia w życie ustawy.
Pojazdy te mogą podlegać powtórnej rejestracji, po spełnieniu warunków dopuszczenia do ruchu.
Przepis, o którym mowa powyżej nie ma zastosowania do pojazdów zabytkowych oraz pojazdów wolnobieżnych.
Zawiadomienie o wygaśnięciu decyzji odbędzie się w drodze publicznego obwieszczenia.
Źródło: foto freepik

Najnowsza Gazeta

300

Reklama

Kursy walut

KUPNO SPRZEDAŻ
euro EUR 4,2600zł 4,3100zł
usd USD 4,0300zł 4,0200zł
usd CHF 4,4400zł 4,5600zł
usd GBP 5,0100zł 5,0012zł
czk CZK 0.1800zł 0.1940zł

Kurs z dnia: 2024-06-24

Pogoda

+8
°
C
+11°
+
Zgorzelec
Wtorek, 16
Środa
+ +
Czwartek
+ +
Piątek
+10° +
Sobota
+10° +
Niedziela
+ +
Poniedziałek
+ +
Prognoza 7-dniowa