Śmieci sortują w Lubawce 1W jednym czasie w hali sortowni pracuje aż 59 urządzeń. Proces przetwarzania odpadów nadzorowany jest przy pomocy nowoczesnego systemu komputerowego. Uruchomiony w grudniu Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w przygranicznej Lubawce rocznie jest w stanie przetworzyć około 40 tysięcy ton odpadów komunalnych, pochodzących od 150 tys. mieszkańców. Instalacja powstała na terenie byłego składowiska.

 

- Inwestycja w której uczestniczy 17 gmin jest symbolem porozumienia i modelowym przykładem dla przyszłej perspektywy w kolejnym okresie programowania. W taki sposób będziemy przygotowywać inne duże projekty, które nie tylko służyć będą mieszkańcom naszego regionu, ale przede wszystkim wyznaczą kierunki rozwoju województwa – mówi dr Jerzy Tutaj, członek zarządu województwa dolnośląskiego.

Początkowo system tworzyło 8 gmin. Dziś spółka działa w 17 gminach z powiatów: kamiennogórskiego, wałbrzyskiego, jaworskiego i złotoryjskiego, będących jej udziałowcami. Odpad biodegradowalny do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dostarczany jest też z przygranicznego czeskiego Zaclera. Rocznie to aż 460 ton trawy. Zdaniem starosty Zaclera, Miroslawa Vlasaka, takie wspólne działanie na rzecz ekologii wzmacnia atrakcyjność przygranicznego terenu.

- Do inwestycji przygotowywaliśmy się jeszcze przed wejściem w życie zmienionej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dzięki temu tworzące system gminy są przygotowane do nowych rozwiązań prawnych, związanych z zarządzaniem odpadami komunalnymi – mówi prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sanikom sp. z o.o. w Lubawce, Andrzej Wojdyła.

Budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów rozpoczęto w lutym ubiegłego roku. Koszt całej inwestycji to ostatecznie 38 mln złotych netto. Spółka Sanikom większość środków na budowę pozyskała z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013. Pożyczkę udzielił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Wcześniej, w ramach polsko-czeskiego transgranicznego projektu, powstał plac do kompostowania wyposażony w sieci wodne i kanalizacyjne, zamontowano zbiornik na odcieki, wagę i przerzucarkę do kompostu. Kolejnym etapem było wybudowanie kwatery na odpady. Na tę część inwestycji spółka otrzymała środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Budowę wsparł także WFOŚiGW.
– Dzięki naszej instalacji zdecydowana większość odpadów będzie wykorzystywana w sposób gospodarczy, np. jako paliwo do cementowi, a nie więcej jak 20 proc. trafi do składowania – mówi prezes Sanikom sp. z o.o., Andrzej Wojdyła.

Prezesa Andrzeja Wojdyłę pytamy o dalsze plany? Budowa stacji przeładowczych i punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów w Jaworze i Pielgrzymce. Budowa punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów w Kamiennej Górze wraz z warsztatami, częścią socjalną i parkingami. Organizacja zakładu przetwarzania odpadów selektywnie zebranych (papier, szkło, PET) w Lubawce. Na te zadania został już złożony wniosek w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

Dlaczego tak ważna jest inwestycja lubawskiej spółki Sanikom? Od 1 stycznia ubiegłego roku obowiązuje nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Polska dołączyła do europejskiego standardu zagospodarowania odpadów komunalnych. Na terenie całego kraju porządek powinien zapanować najpóźniej do połowy 2013 r. Kiedy tylko gminy wprowadzą nowe systemy zagospodarowania odpadów – każdy z nas ma szansę na niezaśmiecony krajobraz za oknem. Nowe rozwiązania promują czystość i odpowiedzialność gmin za wszystkie odpady. Osoby segregujące śmieci na plastik, szkło i papier będą płacić niższe rachunki. Do wybrania takiego rozwiązania namawiają bohaterowie filmu edukacyjnego „nieNiepotrzebni", zrealizowanego przez spółkę Sanikom. Wkrótce spółka ogłosi także konkurs plastyczny.

- Informacji wciąż jest za mało, stąd konieczność edukowania najmłodszych, a przy okazji ich rodziców – uważa Andrzej Wojdyła.

Najnowsza Gazeta

300

Reklama

Kursy walut

KUPNO SPRZEDAŻ
euro EUR 4,2100zł 4,2300zł
usd USD 4,0300zł 4,0200zł
usd CHF 4,4400zł 4,5600zł
usd GBP 5,0100zł 5,0012zł
czk CZK 0.1800zł 0.1940zł

Kurs z dnia: 2024-07-19

Pogoda

+8
°
C
+11°
+
Zgorzelec
Wtorek, 16
Środa
+ +
Czwartek
+ +
Piątek
+10° +
Sobota
+10° +
Niedziela
+ +
Poniedziałek
+ +
Prognoza 7-dniowa