Nagrodzeni Burmistrz Miasta Lubań  uhonorował (28.09) uczniów szkół podstawowych za szczególne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2019/2020. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta, stypendia i nagrody Burmistrza Miasta Lubań są przyznawane w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół podstawowych z terenu Gminy Miejskiej Lubań”.

Stypendium przyznawane jest za wyniki w nauce uczniom klas IV-VIII szkół podstawowych, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 5,6. Nagroda za osiągnięcia naukowe może być przyznana również uczniowi, który w danym roku szkolnym uzyskał tytuł laureata lub finalisty konkursów o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim bądź olimpiad zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów, olimpiad. Ze stosownym wnioskiem występują dyrektorzy szkół, do której uczęszcza uczeń. W tym roku wyróżniono 19 uczniów. W dzisiejszym spotkaniu wzięli udział uczniowie wraz z rodzicami. W imieniu nieobecnych uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 4 dyplomy odebrała dyrektorka szkoły.
(ŁCR)

Dodaj komentarz


Najnowsza Gazeta

300

Reklama

Repertuar kin

  1. .
  2. .
  3. .
  4. .

Zgorzelec

PoZa NoVa

indeks 

Przerwa

 

 

 

 Bogatynia

Kadr

PLAKAT mainpage news 

"RAZ, JESZCZE RAZ"

06.11 - 10.11.2020r.

 

Lubań

Wawel

l 

"Skąd się biorą sny?"

06.11 - 12.11.2020r.

 

 

 

Görlitz

Filmpalast

images kino filmpalast theater goerlitz 344.v1

 Przerwa

 

 

next
prev

Kursy walut

KUPNO SPRZEDAŻ
euro EUR 4.5600zł 4.5801zł
usd USD 3.9500zł 3.9650zł
czk CZK 0.1673zł 0.1688zł

Kurs z dnia: 2020-11-26

Pogoda

booked.net