Nagrodzeni Burmistrz Miasta Lubań  uhonorował (28.09) uczniów szkół podstawowych za szczególne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2019/2020. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta, stypendia i nagrody Burmistrza Miasta Lubań są przyznawane w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół podstawowych z terenu Gminy Miejskiej Lubań”.

Stypendium przyznawane jest za wyniki w nauce uczniom klas IV-VIII szkół podstawowych, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 5,6. Nagroda za osiągnięcia naukowe może być przyznana również uczniowi, który w danym roku szkolnym uzyskał tytuł laureata lub finalisty konkursów o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim bądź olimpiad zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów, olimpiad. Ze stosownym wnioskiem występują dyrektorzy szkół, do której uczęszcza uczeń. W tym roku wyróżniono 19 uczniów. W dzisiejszym spotkaniu wzięli udział uczniowie wraz z rodzicami. W imieniu nieobecnych uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 4 dyplomy odebrała dyrektorka szkoły.
(ŁCR)

Dodaj komentarz


Najnowsza Gazeta

300

Reklama

Repertuar kin

  1. .
  2. .
  3. .
  4. .

Zgorzelec

PoZa NoVa

indeks 

Przerwa

 

 

 

 Bogatynia

Kadr

Kadr
 

Przerwa

 

 

Lubań

Wawel

images
 

Przerwa

 

 

 

 

Görlitz

Filmpalast

images kino filmpalast theater goerlitz 344.v1

 Przerwa

 

 

next
prev

Kursy walut

KUPNO SPRZEDAŻ
euro EUR 4.5400zł 4.5800zł
usd USD 3.7400zł 3.7600zł
czk CZK 0.1750zł 0.1780zł

Kurs z dnia: 2021-05-12

Pogoda

booked.net