lW Lubaniu zostanie przeprowadzona modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne. Wartość inwestycji wynosi ponad 3 mln złotych. Gmina Miejska Lubań otrzyma unijne środki na realizację inwestycji z Urzędu Marszałkowskiego. Zarząd Województwa Dolnośląskiego wspiera gminy w ich proekologicznych działaniach. W tym celu podjął uchwałę, na mocy której szereg gmin otrzyma dofinansowanie na montaż nowoczesnego i energooszczędnego oświetlenia drogowego.

Realizacja inwestycji służy podniesieniu poziomu bezpieczeństwa drogowego, rozwoju infrastruktury technicznej, ograniczeniu zużycia energii i zmniejszeniu emisji CO2.
Skuteczne ubieganie się o dotacje w ramach projektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego” możliwe było dzięki partnerskiemu udziałowi w projekcie. 7 sierpnia 2020 roku podczas sesji nadzwyczajnej Rada Miasta Lubań przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do partnerstwa powołanego do realizacji projektu. Dzięki tej decyzji Gmina Miejska Lubań dołączyła do grona partnerów. Oprócz Lubania beneficjentami są: Gmina Miejska Bolesławiec, Gmina i Miasto Lwówek Śląski, Gmina Miejska Zgorzelec, Miasto i Gmina Bogatynia, Gmina Miejska Zawidów, Gmina Miejska Duszniki Zdrój. Łącznie gminy otrzymają 26 833 652,58 zł.
To wspaniała wiadomość dla Lubania. Otrzymane dofinansowanie pozwoli na modernizację całego oświetlenia w naszym mieście – podkreśla Arkadiusz Słowiński, Burmistrz Miasta Lubań. – Dotychczasowe oprawy oświetleniowe zastąpimy nowoczesnymi. Wyeksploatowane słupy również zostaną wymienione na nowe. W planach uwzględniliśmy także wymianę 1,5 km kabla elektrycznego. Projekt realizowany będzie w roku bieżącym oraz 2022. Dzięki uzyskanemu dofinansowani, zaplanowane na bieżący rok środki na modernizację oświetlenia, zostaną przeznaczone na pozostałe inwestycje realizowane przez miasto – podsumowuje A. Słowiński.
Proekologiczny projekt w całym województwie jest dużym wsparciem dla dolnośląskich gmin. To osiem projektów dla 40 gmin i blisko 180 mln zł do dyspozycji.
Priorytetowymi celami modernizacji oświetlenia jest polepszenie jakości światła, obniżenie kosztów zużycia energii, wykonanie oświetlania przyjaznego dla środowiska, poprawa bezpieczeństwa, poprawa wizerunku miasta i przede wszystkim zmniejszenie kosztów eksploatacji systemów oświetleniowych.
Tytuł projektu: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego”.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałanie 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych
 
ŁCR

Dodaj komentarz


Najnowsza Gazeta

300

Reklama

Repertuar kin

  1. .
  2. .
  3. .
  4. .

Zgorzelec

PoZa NoVa

indeks 

Przerwa

 

 

 

 Bogatynia

Kadr

Kadr
 

Przerwa

 

 

Lubań

Wawel

images
 

Przerwa

 

 

 

 

Görlitz

Filmpalast

images kino filmpalast theater goerlitz 344.v1

 Przerwa

 

 

next
prev

Kursy walut

KUPNO SPRZEDAŻ
euro EUR 4.5400zł 4.5800zł
usd USD 3.7550zł 3.7800zł
czk CZK 0.1750zł 0.1780zł

Kurs z dnia: 2021-05-13

Pogoda

booked.net