szpitalBurmistrz Miasta i Gminy w Bogatynia informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej na stanowisko Dyrektora SP ZOZ w Bogatyni, Komisja Konkursowa wybrała kandydata na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni Pana Macieja Leszkowicza.

 

 


Do konkursu na stanowisko Dyrektora SP ZOZ w Bogatyni zgłosiło się sześciu kandydatów.
Po przeprowadzeniu oceny formalnej zgłoszonych kandydatur, Komisja Konkursowa stwierdziła, że wszyscy spełniają wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o konkursie.
W dniu 21 listopada 2019 roku Komisja Konkursowa przeprowadziła indywidualne rozmowy z kandydatami, polegające na przedstawieniu przez poszczególnych kandydatów koncepcji funkcjonowania SP ZOZ w Bogatyni.
Po indywidualnych rozmowach z kandydatami na stanowisko Dyrektora, Komisja odbyła dyskusję we własnym gronie, oceniając predyspozycje i umiejętności kandydatów.
Komisja Konkursowa w głosowaniu tajnym wybrała na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni - Pana Macieja Leszkowicza.
Powołanie na wakujące stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni kandydata wyłonionego w drodze konkursu jest możliwe z chwilą nawiązania z nim stosunku pracy albo zawarcia umowy cywilnoprawnej.
W przypadku kandydata wyłonionego przez Komisję Konkursową warunek ten nie został spełniony.
W związku z powyższym na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) podmiot tworzący ogłasza nowy konkurs.
Burmistrz Miasta i Gminy
Wojciech Błasiak

Dodaj komentarz


Najnowsza Gazeta

300

Reklama

Repertuar kin

  1. .
  2. .
  3. .
  4. .

Zgorzelec

PoZa NoVa

 Sala samobójstwo

"Sala Samobójców.Hejter"

06.03 - 18.03.2020

 

 

 Bogatynia

Kadr

Bayla

"Bayala i ostatni smok"

13 - 17.03.2020

Lubań

Wawel

Sala

 "Sala samobójców. Hejter"

06 - 19.03.2020

 

Görlitz

Filmpalast

Lasy

 "Lady Business"

11 - 18.03.2020

 

next
prev

Kursy walut

KUPNO SPRZEDAŻ
euro EUR 4.5100zł 4.5350zł
usd USD 4.0800zł 4.1700zł
czk CZK 0.1640zł 0.1670zł

Kurs z dnia: 2020-03-30

Pogoda

booked.net