Budżet 201328 grudnia 2012 roku podczas sesji rada przyjęła budżet na 2013 rok. Przyjęta została również wieloletnia prognoza finansowa dla gminy na lata 2013-2023. W niniejszym materiale przedstawiamy fragmenty dyskusji na temat planu dochodów i wydatków w kolejnym roku budżetowym. Według założeń dochody w 2013 roku wyniosą ponad 145 mln zł, natomiast wydatki prawie 152 mln zł.

Planowany deficyt w przyszłorocznym budżecie wyniesie nieco ponad 6,5 mln złotych i zostanie pokryty przychodami z prywatyzacji. Jak zaznaczał wielokrotnie burmistrz Andrzej Grzmielewicz budżet został zaplanowany tak aby zapewniał bezpieczeństwo finansowe gminie, szczególnie w takich dziedzinach jak oświata i wychowanie, zdrowie, pomoc społeczna, a także kultura i sport. Większość wydatków inwestycyjnych to pieniądze przeznaczone na dokończenie odbudowy miasta, w tym mostów i dróg. Podczas sesji podjęto również uchwałę określającą rok 2013 jako rok służby zdrowia. Ta intencyjna uchwała oznaczać ma prowadzenie polityki nastawionej na poprawę sytuacji finansowej i organizacyjnej szpitala gminnego. Priorytetem są również inwestycje, które uzyskały finansowanie ze źródeł zewnętrznych, takie jak rewitalizacja historycznej części miasta w rejonie ulicy Waryńskiego. Zaplanowane zostały również środki na uciepłownienie ulic Komuny Paryskiej, Francuskiej, Krętej i Wesołej. Ożywioną dyskusję wzbudziły również wydatki zaplanowane na wspieranie organizacji pozarządowych. Burmistrz Andrzej Grzmielewicz stwierdził, że organizacje takie jak stowarzyszenia, rady sołeckie i osiedlowe zasługują na wsparcie z budżetu, ponieważ swoją działalnością przyczyniają się do promowania Miasta i Gminy Bogatynia, a także niejednokrotnie wypełniają bardzo ważną rolę zapewniając dzieciom i młodzieży możliwości rozwoju zainteresowań kulturalnych, sportowych. W wydatkach na administrację publiczną zaplanowano oszczędności na około milion złotych. W 2013 roku budżet nie przewiduje zaciągania kolejnych zobowiązań. Łączna kwota długu na koniec 2013 roku wyniesie około 44,5 mln, tak więc poziom zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów wyniesie 30,57%, a obsługa długu w stosunku do planowanych dochodów wynosi 9,57% (łącznie wraz ewentualną spłatą długu BWiO i SP ZOZ-u). W tym miejscu warto dodać, że Bogatynia przekaże na rozwój innych samorządów, w ramach tak zwanego „Janosikowego" ponad 11,3 mln złotych. Bogatynia dokonuje również wpłat z tytułu nadwyżki dochodów przekazywanej do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a ta w 2013 roku wyniesie ponad 3,8 mln złotych – łączna suma wpłat wyniesie ponad 15 mln złotych. Pełna relacja wideo z sesji z dnia 28 grudnia 2012 roku zostanie opublikowana w archiwum wideo na stronie www.bogatynia.pl do poniedziałku 7 stycznia 2013r.

Najnowsza Gazeta

300

Reklama

Kursy walut

KUPNO SPRZEDAŻ
euro EUR 4,2600zł 4,3100zł
usd USD 4,0300zł 4,0200zł
usd CHF 4,4400zł 4,5600zł
usd GBP 5,0100zł 5,0012zł
czk CZK 0.1800zł 0.1940zł

Kurs z dnia: 2024-04-17

Pogoda

+8
°
C
+11°
+
Zgorzelec
Wtorek, 16
Środa
+ +
Czwartek
+ +
Piątek
+10° +
Sobota
+10° +
Niedziela
+ +
Poniedziałek
+ +
Prognoza 7-dniowa