grozi nam wzrost bezrobociaCoraz głośniej mówi się o utracie pracy przez 1800 osób z Kopalni i Elektrowni Turów. Ostatnio pojawiły się pogłoski o likwidacji gazowni w Zgorzelcu. Czy grozi nam strukturalne bezrobocie? Na ile obawy są uzasadnione? Wygląda na to, że europejski kryzys gospodarczy mocno odciśnie się na poziomie życia mieszkańców naszego regionu.

Większe i mniejsze firmy więc gwałtownie szukają sposobów aby utrzymać swój wynik ekonomiczny na godziwym poziomie. Ewidentnym przykładem są działania PGE SA, czyli największego na naszym terenie pracodawcy. Kopalnia i Elektrownia Turów – jeszcze niedawno samodzielne spółki prawa handlowego, stały się oddziałami podległymi centrali w Bełchatowie. Znikły zarządy i liczebne rady nadzorcze. Negatywne skutki restrukturyzacji dotknęły także niższych szczebli. Pracowników podzielono na dwie grupy. Do jednej zaliczono tych, którzy bezpośrednio uczestniczą w wydobyciu węgla lub produkcji energii elektrycznej. W drugiej są ci, których praca polega na świadczeniu różnego rodzaju usług głównemu zakładowi: medycznych, remontowych czy transportowych. Powstały więc mniejsze spółki celowe, do których przeniesiono osoby dotychczas pobierające dodatkowe świadczenia, np. z tytułu „karty górniczej". Dodać trzeba, że zazwyczaj pensje też są znacznie niższe, niż wcześniej pobierane. To najczęściej stosowana praktyka, mająca na celu ograniczenie kosztów i maksymalizację zysków.
Nic o nas bez nas
Kopalniane związki zawodowe są w trudnej sytuacji, gdy przychodzi im walczyć o sprawy pracownicze. Otóż w okresie jednego z etapów konsolidacji branży same wywalczyły, aby bezpośrednim partnerem do rozmów była dyrekcja zakładu. Te są jednak ubezwłasnowolnione w kwestiach decyzji finansowych przez zwierzchnika, czyli bełchatowską PGE GiEK SA. Rodzi to konflikty. Otóż 6 grudnia 2012 roku po wielomiesięcznych negocjacjach uzgodniono, że zostanie wprowadzony „Mechanizm ustalania wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia Pracowników Oddziałów KWB Bełchatów i KWB Turów". Niepokojące dane wynikach finansowych całej grupy PGE spowodowały jednak zablokowanie realizacji ustaleń. W odpowiedzi związkowcy z KWB Turów podjęli uchwałę, w której protestują przeciw brakowi przestrzegania umów dotyczących ustalonego wskaźnika wzrostu przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku 2013 i latach następnych. Ponadto protestują przeciwko próbom wydzielania pracowników do zewnętrznych spółek bez uzgodnień ze stroną społeczną. Grożą rozpoczęciem procedury wejścia w spór zbiorowy z pracodawcą a nawet strajkiem.
Nie damy ruszyć naszych pensji!
- Jak Elektrownia i Kopalnia Turów były spółkami prawa handlowego, to dobrze radziły sobie w każdej sytuacji gospodarczej. Prawdziwe kłopoty zaczęły się od wchłonięcia obu zakładów do PGE GiEK SA i pozbawienia ich samodzielności – mówi Lucjan Krysmalski, szef NSZZ Solidarność PGE Elektrowni Turów. - Podczas spotkania z zarządem PGE SA w Warszawie kolejny raz usłyszeliśmy, że nie będzie wcześniej wynegocjowanych podwyżek.
Przyczyną jest pogorszenie wyników finansowych grupy, wynikających głównie z obniżek cen energii oraz podwyżek opłat za emisję dwutlenku węgla. Wyliczono, że oba zakłady Turowa muszą zaoszczędzić ponad 500 mln złotych. Oszczędzać trzeba ale nie może się to odbyć głównie kosztem dochodów załóg. Zaproponowałem więc, aby zarząd grupy zaczął od siebie i przyjrzał się swoim wydatkom – mówi Krysmalski. I on zapowiada wejście w spór zbiorowy.
Co może się stać z gazownią?
Czy z tego, co się stało z zakładami podległymi PGE SA można wysnuć jakiekolwiek analogie do tego, co może czekać pracowników zgorzeleckiego oddziału PGNiG? Prawdopodobnie będzie tak, jak uczyniono np. ze spółką WAPORE. Administracja zostanie zlikwidowana, drastycznie ograniczona lub przeniesiona do innego miasta. Także tutaj zniknie zarząd i rada nadzorcza. Nie jest wykluczone, że także w gazowni, kusząc pracowników wysokimi odprawami, zaproponuje się im Program Dobrowolnych Odejść. Pośrednio zapowiada to zresztą rzecznik spółki, Piotr Wojtasik mówiąc: „Dolnośląska Spółka Gazownictwa wraz z innymi Spółkami Gazowniczymi w naszym kraju, należącymi do GK PGNiG jest obecnie w fazie konsolidacji w jedną krajową Spółkę Dystrybucyjną. Nie ma więc mowy o likwidacji struktur, tylko o konsolidacji Spółek i reorganizacji struktur w ramach jednej spółki". W Zgorzelcu najprawdopodobniej więc pozostaną najniższe struktury spółki z mniejszą ilością miejsc pracy, co będzie kolejnym przejawem degradacji naszego miasta i regionu.

Najnowsza Gazeta

300

Reklama

Kursy walut

KUPNO SPRZEDAŻ
euro EUR 4,4600zł 4,5900zł
usd USD 4,2200zł 4,4400zł
usd CHF 4,7100zł 4,8700zł
usd GBP 5,1900zł 5,4000zł
czk CZK 0.1800zł 0.1940zł

Kurs z dnia: 2023-12-04

Pogoda

+8
°
C
+11°
+
Zgorzelec
Wtorek, 16
Środa
+ +
Czwartek
+ +
Piątek
+10° +
Sobota
+10° +
Niedziela
+ +
Poniedziałek
+ +
Prognoza 7-dniowa