szpitalPlan połączenia bogatyńskiego szpitala ze zgorzeleckim to ciągle gorący temat i jeden z argumentów grupy inicjatywnej, dążącej do zorganizowania referendum w sprawie odwołania Rady Gminy i Burmistrza. Samorząd natomiast przekonuje, że dzisiaj problemem jest nie to, czy je połączyć ale jak to zrobić. Chodzi zarówno o gwarancje bezpieczeństwa i zapewnienie opieki medycznej mieszkańcom, jak i miejsca pracy dla pielęgniarek, lekarzy oraz pracowników administracji. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni został utworzony w marcu 2000 roku.

 

Od ponad 12 lat organem prowadzącym jest Gmina Bogatynia. Każdego roku szpital dotowany był z budżetu gminy kwotą ok. 2 – 2,5 mln złotych. Środki te w całości przekazywane są na programy zdrowotne i leczenie pacjentów. W 2011 roku przychody szpitala wyniosły 13,375 mln zł, natomiast koszty 14,976 mln zł. Budżet zamknął się więc stratą w wysokości ponad 1,6 mln zł. Samorządy, które nie przekształcą szpitali w spółki, będą musiały pokrywać ich ujemne wyniki finansowe, o czym mówi ustawa o działalności leczniczej. Tak więc, w każdym przypadku Gmina Bogatynia pokryć musi stratę, jaką szpital wygeneruje. W przeciwnym razie z mocy prawa ulegnie prywatyzacji bądź likwidacji. Nierentowne „nadwykonania" Malejące z roku na rok kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia, brak zwrotu środków za tzw. nadwykonania, a także wysoka konkurencja na rynku świadczeń medycznych oraz wysokie wymagania związane z kontraktowaniem usług medycznych to obecnie największe problemy bogatyńskiej służby zdrowia. Oznacza to, że NFZ płaci szpitalowi według arbitralnie ustalonej stawki, a także do ściśle określonej ilości pacjentów. Tak więc każdy pacjent wyleczony ponad plan oznacza stratę dla szpitala i problem dla organu prowadzącego. Na to wszystko nakładają się rosnące koszty (ceny leków, opłaty za media i wiele innych). W obecnej sytuacji jednym z wielu czynników uniemożliwiających rozwój bogatyńskiego szpitala jest brak możliwości starania się o środki unijne z uwagi ciążące zadłużenie. Konsolidacja to nie likwidacja. Szpital w Bogatyni prawdopodobnie jest jedynym w Polsce szpitalem gminnym. Oznacza to, że za jego gospodarkę finansową w całości odpowiada gmina. Dzisiaj samorząd staje przed potrzebą wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu placówki. Muszą one zapewni bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańcom. Konsolidacja z Wielospecjalistycznym Szpitalem w Zgorzelcu jest taką szansą. W związku pogłębiającą się trudną sytuacją w czerwcu br. na wniosek burmistrza Rada Gminy i Miasta podjęła uchwałę intencyjną o połączeniu obydwu placówek. Podobną uchwałę podjęła również Rada Powiatu Zgorzeleckiego. Głównym celem uchwały było rozpoczęcie procesu konsolidacji, wypracowanie stosownego planu działania i porozumień. Wstępnie uzgodniono, ze szpital w Bogatyni będzie funkcjonował nadal. Nie obędzie się jednak bez wprowadzenia zamian zarówno w strukturze organizacyjnej, jak i finansowej.
Zapewnić poczucie bezpieczeństwa Jedno już wiadomo na pewno: każdy mieszkaniec będzie mógł uzyskać pomoc przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. W dalszym ciągu prowadzona będzie podstawowa opieka zdrowotna, w ramach której funkcjonować będą lekarze pierwszego kontaktu. Dodatkowo prowadzone będą poradnie specjalistyczne, w których przyjmować będą specjaliści z wielu dziedzin. W dalszym ciągu będzie dostępny chirurg, czy też dermatolog, a także inni lekarze specjaliści i poradnie. Wzmocnione zostanie ratownictwo. Pogotowie przeniesione będzie do budynku szpitala i zwiększona zostanie liczba karetek obsługiwanych przez lekarzy. Uruchomiona zostanie filia oddziału ratunkowego, zapewniająca odpowiednie zabezpieczenie w urazach i nagłych zachorowaniach. W Bogatyni będzie również sala zabiegowo-operacyjna. Na miejscu będzie również oddział wewnętrzny i oddział opieki długoterminowej, nie mający jednak nic wspólnego z hospicjum. Zasadniczą formą jego działalności będzie stacjonarna opieka długoterminowa. Polegać będzie na udzielaniu całodobowych świadczeń zdrowotnych obejmujących leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób, u których zakończono proces diagnozowania, czy też leczenia operacyjnego. Na takim oddziale jest wręcz zakaz umieszczania osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej. W Bogatyni będą również zaopatrywane stany nagłe. Wszystkie świadczenia medyczne wymagające leczenie specjalistycznego będą wykonywane w Zgorzelcu. Przy tym ważne jest również to, że pacjenci nie będą skazani na dojazdy we własnym zakresie, czy na własny koszt. Obecnie trwają konsultacje związane z przygotowaniem projektu porozumienia w sprawie połączenia szpitali.
(GRE)

 

Najnowsza Gazeta

300

Reklama

Kursy walut

KUPNO SPRZEDAŻ
euro EUR 4,2100zł 4,2300zł
usd USD 4,0300zł 4,0200zł
usd CHF 4,4400zł 4,5600zł
usd GBP 5,0100zł 5,0012zł
czk CZK 0.1800zł 0.1940zł

Kurs z dnia: 2024-07-17

Pogoda

+8
°
C
+11°
+
Zgorzelec
Wtorek, 16
Środa
+ +
Czwartek
+ +
Piątek
+10° +
Sobota
+10° +
Niedziela
+ +
Poniedziałek
+ +
Prognoza 7-dniowa