Informacja o połączeniu jednostek kulturyInformacja o zamiarze połączenia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im Marii Konopnickiej w Lubaniu z Miejskim Domem Kultury w Lubaniu i Muzeum Regionalnym w Lubaniu. Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r., poz. 642 z późn. zm.)

 

Burmistrz Miasta Lubań podaje  do publicznej wiadomości informację o zamiarze połączenia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Lubaniu z Miejskim Domem Kultury w Lubaniu i Muzeum Regionalnym w Lubaniu w jedną jednostkę organizacyjną   i w następstwie tego utworzenie Lubańskiego Centrum Kultury w Lubaniu.
Uzasadnienie:
W celu efektywnego wykonywania zadań gminy w zaspokajaniu potrzeb wspólnoty w zakresie kultury, a także upraszczania struktur zarządzania, Rada Miasta Lubań zamierza połączyć samorządowe instytucje kultury o nazwach: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Lubaniu, Miejski Dom Kultury w Lubaniu i   Muzeum Regionalne w Lubaniu. Działania organizatora, tj. Rady Miasta w Lubaniu   związane są z możliwością dokładniejszego nadzoru organu wykonawczego, tj. Burmistrza Miasta nad działalnością połączonej instytucji kultury.
Połączenie trzech form kultury: biblioteki, ośrodka Kultury i muzeum   umożliwi zaplanowanie pracy rocznej jako jednego organu instytucjonalnego, przy realizacji jednego budżetu dającego efektywniejsze jego wykorzystanie, niższe koszty operacyjne i możliwości nadzoru. Załogi i mienie trzech instytucji zostaną połączone w jeden organizm, co pozwoli na stosowanie jednej obsługi finansowo – kadrowej i organizacyjnej, efektywniejsze wykorzystanie pomieszczeń i przejęcie w administrowanie dwóch nowych, tj. zabytkowej Sali Rajców i Sali Ślubów, znajdujących się w budynku dawnego ratusza miejskiego – obecnie siedzib M i PBP i Muzeum Regionalnego.
Zadania biblioteki określone w art. 19 ustawy o bibliotekach będą zapewnione na dotychczasowym poziomie, nie zostanie zmieniony sposób dogodnego dostępu do materiałów bibliotecznych i informacji, pozostaną filie i MiPBP nadal będzie również wypełniać zadania biblioteki powiatowej, określonej w przedmiotowym porozumieniu zawartym z Powiatem Lubańskim. Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych, służących rozwijaniu czytelnictwa, zaspokajanie potrzeb informacyjnych, edukacyjnych, samokształceniowych, udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, pośredniczenie w wymianie międzybibliotecznej, prowadzenie działalności informacyjnej będzie utrzymane i zapewnione na wysokim poziomie, przy profesjonalnej obsłudze finansowo-kadrowej i organizacyjnej.
Jednocześnie organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej, wychowanie przez sztukę, gromadzenie, dokumentowanie ochrona dóbr kultur tworzenie warunków dla rozwoju ruchu turystycznego, folkloru, rozbudzanie zainteresowań, promowanie zespołów organizowanie imprez z formy działalności ośrodka kultury będzie dalej rozwijane.
Nie zostanie również zakłócona działalność Muzeum Regionalnego , które poprzez połączenie uzyska możliwość wykorzystania na realizację swoich celów statutowych dodatkowe powierzchnie, tj. zabytkową salę rajców i salę ślubów, co umożliwi ich efektywniejsze wykorzystanie, udostępnienie mieszkańcom i turystom odwiedzającym muzeum, a także umożliwi organizacje przedsięwzięć kulturalnych i wystawienniczych w tych salach.
Połączenie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubaniu, Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu i Muzeum Regionalnego w Lubaniu nie spowoduje uszczerbku w ich działalności, nie będzie miało negatywnego wpływu na wykonywanie dotychczasowych zadań biblioteki publicznej i muzeum regionalnego, zostaną zachowane wymagania organizacyjne określone ustawą   o bibliotekach oraz ustawą o muzeach w powiązaniu z ustawą o organizowaniu prowadzeniu działalności kulturalnej.

 

 

Najnowsza Gazeta

300

Reklama

Kursy walut

KUPNO SPRZEDAŻ
euro EUR 4,2600zł 4,3100zł
usd USD 4,0300zł 4,0200zł
usd CHF 4,4400zł 4,5600zł
usd GBP 5,0100zł 5,0012zł
czk CZK 0.1800zł 0.1940zł

Kurs z dnia: 2024-04-12

Pogoda

+8
°
C
+11°
+
Zgorzelec
Wtorek, 16
Środa
+ +
Czwartek
+ +
Piątek
+10° +
Sobota
+10° +
Niedziela
+ +
Poniedziałek
+ +
Prognoza 7-dniowa