Dyskutowali o lokalachBez interpelacji i zapytań, ale z solidną dawką wniosków (27.02) obradowali lubańscy rajcy. Pytań jednak nie brakowało, tym razem były kierowane do zaproszonych gości. Na sesji pojawili się przedstawiciele Administracji Mieszkań Komunalnych, Lubańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Lubaniu oraz Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań.

 

 


W pierwszej kolejności Teresa Chamier–Gliszczyńska, kierowniczka Administracji Mieszkań Komunalnych zapoznała zgromadzonych z aktualną sytuacją finansową jednostki. Przypomniała przy tym podstawowe zadania AMK i zaznaczyła, że obecnie administracja w zasobach posiada 32 budynki komunalne (w tym 3 użytkowe), 730 lokali komunalnych (w tym 87  socjalnych) oraz 61 lokali użytkowych. Plan dochodów na 2018 rok wynosi 1.849.394 zł, zaś plan wydatków 2.963.286 zł (w tym środki z UM 1.113.892). Podstawowym czynnikiem powodującym zagrożenie działalności AMK są zaległości czynszowe oraz dewastacja zasobów. Zaległości najemców łącznie oscylują na poziomie 3.089.424 zł (plus odsetki 753.294 zł). Skarbnika Miasta Lubań, Mariana Zwierzańskiego oraz radnych interesowało czy dodatki mieszkaniowe lub świadczenia 500plus oddziałują na jakość w systematycznych spłatach czynszu i jak jednostka radzi sobie z dłużnikami.
Następnie pełniąca obowiązki naczelnika Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań Anna Gołos omówiła sytuację mieszkaniową w Gminie Miejskiej Lubań na bazie zasobów mieszkań komunalnych i socjalnych. W skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Lubań na dzień 31 stycznia 2018 roku wchodzi 730 lokali mieszkalnych, w tym 87 lokali socjalnych. W 2017 roku pozyskano 32 lokale, w tym 8 lokali socjalnych. W roku bieżącym pozyskano 5 lokali, w tym 1 lokal socjalny. W wyniku weryfikacji złożonych wniosków opracowano listy osób uprawnionych do otrzymania lokali na 2018 rok, tj. do lokalu mieszkalnego - 20 rodzin (dwóm rodzinom przydzielono lokale w związku z czym na liście aktualnie oczekuje 18 rodzin), do lokalu socjalnego - 14 rodzin, do lokalu zamiennego - 4 rodziny (jednej rodzinie przydzielono lokal zamienny, na liście pozostały 3 rodziny). Do zrealizowania pozostało 51 prawomocnych wyroków eksmisyjnych. W roku ubiegłym sprzedano 56 lokali mieszkalnych (w trybie przetargowym 17 lokali oraz na rzecz najemców 39 lokali). W bieżącym roku sprzedano trzy lokale w tym jeden w trybie przetargowym.
Ostatnie wystąpienie na sesji poruszało działalność statutową Lubańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Lubaniu. Prezes Zarządu TBS-u Paweł Paszkiewicz zaprezentował wiele zagadnień, wśród których znalazł się obszar i zakres działalności spółki, majątek spółki, zasady wynajmowania mieszkań oraz sytuacja finansową i plany na przyszłość.
- Wszystkie mieszkania TBS-u są w tym momencie wynajęte. Wynajem mieszkań cieszy się zainteresowaniem spowodowanym chęcią samodzielnego zamieszkania osób z ograniczonymi możliwościami finansowymi, niezdolnymi do skorzystania z kredytów hipotecznych – podkreślał P. Paszkiewicz.
W bazie TBS-u znajduje się działka budowlana położona przy ulicy Kolejowej 30 o powierzchni 2054m2. Działka ta została wskazana jako jedna z trzech potencjalnych lokalizacji, które mogą wejść do programu Mieszkanie Plus (program ten jest następcą programu Mieszkanie dla Młodych). Jeżeli Miasto Lubań zostanie zakwalifikowane do programu, wówczas mamy szansę na zabudowanie wskazanej działki i uzyskanie dodatkowych mieszkań dla lubanian.
Po krótkiej przerwie przystąpiono do podjęcia uchwał. Jednogłośnie wśród obecnych radnych podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Miejskiej Lubań przy organizacji i realizacji XXIX Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania”. Festiwal będzie się składać z 6 części realizowanych w Polsce (w miejscowościach Jastrowie, Piła, Lubań i Dzierżoniów), na Ukrainie, w Rumunii oraz na Węgrzech. Ponadto przyjęto zmiany statutowe Żłobka Miejskiego w Lubaniu oraz wyłączono Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubań Ryszarda Janiaka z posiedzenia Komisji Rewizyjnej dotyczącego rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Lubań.
Wśród wniosków kierowanych do Burmistrza Miasta Lubań, Arkadiusza Słowińskiego znalazły się prośby o budowę chodnika, przycięcie drzew, wypełnienie ubytków w drogach, dodatkowe miejsca parkingowe czy wyremontowanie komórek na ul. Piramowicza.
(ŁCR)

Dodaj komentarz


Najnowsza Gazeta

300

Reklama

Repertuar kin

  1. .
  2. .
  3. .
  4. .

Zgorzelec

PoZa NoVa

indeks 

Przerwa

 

 

 

 Bogatynia

Kadr

Kadr
 

Przerwa

 

 

Lubań

Wawel

images
 

Przerwa

 

 

 

 

Görlitz

Filmpalast

images kino filmpalast theater goerlitz 344.v1

 Przerwa

 

 

next
prev

Kursy walut

KUPNO SPRZEDAŻ
euro EUR 4.6350zł 4.6550zł
usd USD 4,0900zł 4.1150zł
usd CHF 4,4400zł 4,4700zł
usd GBP 5,440zł 5,4700zł
czk CZK 0.1790zł 0.1815zł

Kurs z dnia: 2021-12-01

Pogoda

+8
°
C
+11°
+
Zgorzelec
Wtorek, 16
Środa
+ +
Czwartek
+ +
Piątek
+10° +
Sobota
+10° +
Niedziela
+ +
Poniedziałek
+ +
Prognoza 7-dniowa