DzPodczas ostatniej sesji rady powiatu lubańskiego, Katarzyna Wójcik, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawiła radnym sprawozdanie z działalności w roku 2017 podległej jednostki. Poruszono również temat ośrodków interwencji kryzysowej oraz dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży jak i Środowiskowego Domu Samopomocy.

 

 

 

Jak podkreślała Katarzyna Wójcik, działania prowadzone w zakresie pomocy społecznej na terenie powiatu mają na celu umocnienie poczucia bezpieczeństwa oraz udzielnie wsparcia dla mieszkańców powiatu znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Na koniec ubiegłego roku w naszym powiecie funkcjonowały 72 rodziny zastępcze, w których wychowywało się 82 wychowanków i jeden Rodzinny Dom Dziecka. W 2017 roku powstało 6 nowych rodzin zastępczych, a 10 rodzin zastępczych zostało rozwiązanych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu realizuje szereg działań mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. To właśnie dzięki działaniom tej placówki oraz jej pracownikom, opracowano pod kontem merytorycznym wniosek o przyznanie dotacji z budżetu państwa na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS), uzyskując dotację na ten cel (ponad 653 tysiące złotych). ŚDS to dzienna forma wsparcia dla 40 osób, powyżej 18 roku życia, które z powodu zaburzeń psychicznych maja trudności w codziennym funkcjonowaniu, a nie wymagają leczenia szpitalnego. Głównym celem działalności ŚDS jest zapobieganie izolacji społecznej osób przewlekle psychicznie chorych. Zwiększanie ich zaradności, samodzielności życiowej oraz poczucia pewności siebie i aktywności osób, które będą uczestniczyły w zajęciach. Istotna jest zmiana postrzegania osób niepełnosprawnych w środowisku, bez względu na rodzaj niepełnosprawności. Środowiskowy Dom Samopomocy w Smolniku swoje cele realizuje poprzez różne formy zajęć indywidualnych i grupowych.

Zainicjowano również rozmowy z powiatami na wspólne tworzenie systemu wsparcia. Mowa tu o dwóch ośrodkach - jeden dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, drugi dla ofiar katastrof oraz sytuacji kryzysowych. Pierwszy z nich już prowadzony jest w Pobiednej. Ośrodek przeszedł gruntowny remont i może zapewnić schronienie nawet 30 osobom. Matki z dziećmi oraz kobiety w ciąży, które mają problemy życiowe i nie mogą znaleźć schronienia dla siebie i swoich dzieci mogą uzyskać pomoc w Ośrodku Wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Jest to miejsce gdzie Panie uzyskają pomoc prawną, opiekę medyczną, a dzieciom zapewnione są warunki umożliwiające poradzenia sobie z traumatycznymi doświadczeniami z domu rodzinnego. Znajdują tam schronienie by zebrać siły przed rozpoczęciem nowego życia.

Drugim jest Ośrodek Interwencji Kryzysowej, który mieści się w tym samym budynku co Środowiskowy Dom Samopomocy w Smolniku. O każdej porze dnia i nocy osoby potrzebujące pomocy tam ją znajdą. Ośrodek w Smolniku będzie mógł przyjąć pierwsze osoby już niebawem. Do ośrodka w Smolniku trafią m. in. osoby znajdujące się w trudnych sytuacjach, a także ci, którzy doświadczyli przemocy psychicznej, fizycznej, emocjonalnej, czy ekonomicznej. Schronienie znajdą tam również rodziny, które z różnych przyczyn straciły swój dach nad głową. W placówce będzie można przebywać maksymalnie do trzech miesięcy. Należy jednak nadmienić, że ośrodek nie będzie rozwiązywał problemów mieszkaniowych i materialnych. Będą to krótkoterminowe, działania w sytuacjach kryzysowych.

Przypomnijmy jedynie, że od 2014 roku na terenie powiatu w Świeradowie-Zdroju funkcjonują placówki opiekuńczo-wychowawcze. Podopieczni uzyskują tam całodobową opiekę oraz zaspokojenie swoich potrzeb bytowych, rozwojowych i społecznych. Obecnie przebywa tam 28 wychowanków pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, w tym 21 dzieci z naszego powiatu.

Ponadto w ramach instytucjonalnej pieczy zastępczej, na terenie powiatu lubańskiego funkcjonuje Ognisko Wychowawcze dla Dziewcząt,Jest to placówka całodobowa dla 14 dziewcząt od 10 roku życia. W placówce przebywają wychowanki z ternu powiatu lubańskiego ja i z poza powiatu.

W 2017 roku na podstawie decyzji administracyjnych przyznano ogółem 1.433 świadczenia dla rodzin zastępczych na łączną kwotę przekraczającą milion złotych. Do 31 grudnia 2017 roku przyznano i wypłacono 1015 dodatków wychowawczych tzw. 500+ na kwotę ponad 499 tysięcy złotych.

- Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, finansowane są w całości ze środków Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i obejmują między innymi - zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym, dopłaty do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym oraz dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, barier w komunikowaniu się, barier technicznych – powiedziała między innymi dyrektor PCPR Katarzyna Wójcik.

Głównie z pieniędzy publicznych (PFRON) utrzymują się również Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lubaniu. 90% środków pochodzi z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, natomiast 10 % to pieniądze z budżetu powiatu. W roku 2017 była to kwota ponad 64 tysięcy złotych. Łączny budżet tej jednostki wyniósł ponad 544 tysiące złotych. W minionym roku w WTZ uczestniczyło 30 osób niepełnosprawnych.

Dodaj komentarz


Najnowsza Gazeta

300

Reklama

Repertuar kin

  1. .
  2. .
  3. .
  4. .

Zgorzelec

PoZa NoVa

 

Przerwa

 

 

 

 Bogatynia

Kadr

 MULAN

"MULAN"

10.10 - 13.10.2020r.

 

Lubań

Wawel

l

"TARAPATY"

09.10 - 15.10.2020r.

 

 

 

Görlitz

Filmpalast

 p 77508

"DRACHENREITER"

11.10.2020r. - 14.30

 

 

next
prev

Kursy walut

KUPNO SPRZEDAŻ
euro EUR 4.6100zł 4.6201zł
usd USD 3.9500zł 3.9650zł
czk CZK 0.1673zł 0.1688zł

Kurs z dnia: 2020-10-30

Pogoda

booked.net