DzPodczas ostatniej sesji rady powiatu lubańskiego, Katarzyna Wójcik, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawiła radnym sprawozdanie z działalności w roku 2017 podległej jednostki. Poruszono również temat ośrodków interwencji kryzysowej oraz dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży jak i Środowiskowego Domu Samopomocy.

 

 

 

Jak podkreślała Katarzyna Wójcik, działania prowadzone w zakresie pomocy społecznej na terenie powiatu mają na celu umocnienie poczucia bezpieczeństwa oraz udzielnie wsparcia dla mieszkańców powiatu znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Na koniec ubiegłego roku w naszym powiecie funkcjonowały 72 rodziny zastępcze, w których wychowywało się 82 wychowanków i jeden Rodzinny Dom Dziecka. W 2017 roku powstało 6 nowych rodzin zastępczych, a 10 rodzin zastępczych zostało rozwiązanych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu realizuje szereg działań mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. To właśnie dzięki działaniom tej placówki oraz jej pracownikom, opracowano pod kontem merytorycznym wniosek o przyznanie dotacji z budżetu państwa na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS), uzyskując dotację na ten cel (ponad 653 tysiące złotych). ŚDS to dzienna forma wsparcia dla 40 osób, powyżej 18 roku życia, które z powodu zaburzeń psychicznych maja trudności w codziennym funkcjonowaniu, a nie wymagają leczenia szpitalnego. Głównym celem działalności ŚDS jest zapobieganie izolacji społecznej osób przewlekle psychicznie chorych. Zwiększanie ich zaradności, samodzielności życiowej oraz poczucia pewności siebie i aktywności osób, które będą uczestniczyły w zajęciach. Istotna jest zmiana postrzegania osób niepełnosprawnych w środowisku, bez względu na rodzaj niepełnosprawności. Środowiskowy Dom Samopomocy w Smolniku swoje cele realizuje poprzez różne formy zajęć indywidualnych i grupowych.

Zainicjowano również rozmowy z powiatami na wspólne tworzenie systemu wsparcia. Mowa tu o dwóch ośrodkach - jeden dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, drugi dla ofiar katastrof oraz sytuacji kryzysowych. Pierwszy z nich już prowadzony jest w Pobiednej. Ośrodek przeszedł gruntowny remont i może zapewnić schronienie nawet 30 osobom. Matki z dziećmi oraz kobiety w ciąży, które mają problemy życiowe i nie mogą znaleźć schronienia dla siebie i swoich dzieci mogą uzyskać pomoc w Ośrodku Wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Jest to miejsce gdzie Panie uzyskają pomoc prawną, opiekę medyczną, a dzieciom zapewnione są warunki umożliwiające poradzenia sobie z traumatycznymi doświadczeniami z domu rodzinnego. Znajdują tam schronienie by zebrać siły przed rozpoczęciem nowego życia.

Drugim jest Ośrodek Interwencji Kryzysowej, który mieści się w tym samym budynku co Środowiskowy Dom Samopomocy w Smolniku. O każdej porze dnia i nocy osoby potrzebujące pomocy tam ją znajdą. Ośrodek w Smolniku będzie mógł przyjąć pierwsze osoby już niebawem. Do ośrodka w Smolniku trafią m. in. osoby znajdujące się w trudnych sytuacjach, a także ci, którzy doświadczyli przemocy psychicznej, fizycznej, emocjonalnej, czy ekonomicznej. Schronienie znajdą tam również rodziny, które z różnych przyczyn straciły swój dach nad głową. W placówce będzie można przebywać maksymalnie do trzech miesięcy. Należy jednak nadmienić, że ośrodek nie będzie rozwiązywał problemów mieszkaniowych i materialnych. Będą to krótkoterminowe, działania w sytuacjach kryzysowych.

Przypomnijmy jedynie, że od 2014 roku na terenie powiatu w Świeradowie-Zdroju funkcjonują placówki opiekuńczo-wychowawcze. Podopieczni uzyskują tam całodobową opiekę oraz zaspokojenie swoich potrzeb bytowych, rozwojowych i społecznych. Obecnie przebywa tam 28 wychowanków pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, w tym 21 dzieci z naszego powiatu.

Ponadto w ramach instytucjonalnej pieczy zastępczej, na terenie powiatu lubańskiego funkcjonuje Ognisko Wychowawcze dla Dziewcząt,Jest to placówka całodobowa dla 14 dziewcząt od 10 roku życia. W placówce przebywają wychowanki z ternu powiatu lubańskiego ja i z poza powiatu.

W 2017 roku na podstawie decyzji administracyjnych przyznano ogółem 1.433 świadczenia dla rodzin zastępczych na łączną kwotę przekraczającą milion złotych. Do 31 grudnia 2017 roku przyznano i wypłacono 1015 dodatków wychowawczych tzw. 500+ na kwotę ponad 499 tysięcy złotych.

- Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, finansowane są w całości ze środków Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i obejmują między innymi - zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym, dopłaty do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym oraz dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, barier w komunikowaniu się, barier technicznych – powiedziała między innymi dyrektor PCPR Katarzyna Wójcik.

Głównie z pieniędzy publicznych (PFRON) utrzymują się również Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lubaniu. 90% środków pochodzi z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, natomiast 10 % to pieniądze z budżetu powiatu. W roku 2017 była to kwota ponad 64 tysięcy złotych. Łączny budżet tej jednostki wyniósł ponad 544 tysiące złotych. W minionym roku w WTZ uczestniczyło 30 osób niepełnosprawnych.

Najnowsza Gazeta

300

Reklama

Kursy walut

KUPNO SPRZEDAŻ
euro EUR 4,4600zł 4,5900zł
usd USD 4,2200zł 4,4400zł
usd CHF 4,7100zł 4,8700zł
usd GBP 5,1900zł 5,4000zł
czk CZK 0.1800zł 0.1940zł

Kurs z dnia: 2023-11-29

Pogoda

+8
°
C
+11°
+
Zgorzelec
Wtorek, 16
Środa
+ +
Czwartek
+ +
Piątek
+10° +
Sobota
+10° +
Niedziela
+ +
Poniedziałek
+ +
Prognoza 7-dniowa