Jakie wieści z Sali Rajców1 1Punktualnie o godzinie 9.00 (24.09) Rada Miasta Lubań zebrała się w Sali Rajców lubańskiego Ratusza, aby rozpocząć XLI sesję. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, obrady otworzył Przewodniczący Rady - Marian Kwolik, który na sekretarza obrad powołał radnego Witolda Chojnackiego. Po przywitaniu przez Przewodniczącego RM przybyłych na sesję gości, rajcowie przystąpili do przyjętego większością głosów porządku obrad.

 


Zabezpieczenie środków w przyszłorocznym budżecie na naprawę miejskich ciągów komunikacyjnych i budowę nowych, objęcie kontrolą osób handlujących grzybami na terenie miasta, uszkodzone studzienki kanalizacyjne, zagospodarowanie i doinwestowanie Parku na Kamiennej Górze, weryfikacja zapisów podjętych już przez Radę uchwał w sprawie gospodarki odpadami, wypożyczenie z Sali Rajców obrazu, który na czas wystawy byłby eksponowany w Sali Wystawienniczej Muzeum Regionalnego w Lubaniu oraz zwrócenie uwagi przez Straż Miejską właścicielom nieuporządkowanych terenów zieleni, która w sposób znaczący utrudnia widoczność uczestnikom ruchu drogowego – m.in. takich spraw dotyczyły zgłoszone przez radnych interpelacje, wnioski i zapytania.
Jednym z punktów sesji było przedłożenie informacji o realizacji budżetu miasta za I półrocze 2013 roku. Głos w tej sprawie zabrała Anna Kleszczyńska – Główna Księgowa Urzędu Miasta Lubań.
Zebrani przy okrągłym stole mieli również okazję zapoznać się z treścią opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, która pozytywnie oceniła wykonanie budżetu miasta Lubań za minione półrocze. Informację tę przedłożył Przewodniczący Komisji Budżetowo Gospodarczej - Jan Hofbauer.
Zgodnie z porządkiem obrad, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich UM Lubań przedstawiła gremium informacje o zrealizowanych, przez organizacje i instytucje korzystające ze wsparcia finansowego miasta, przedsięwzięciach związanych z letnim wypoczynkiem.
Radni zostali również zapoznani z informacjami nt działalności przedszkoli miejskich oraz niepublicznych w roku 2012 – 2013 oraz prognozą na lata 2013 – 2018. Głos w tej sprawie zabrała Anna Zawłocka – Kierownik Referatu Edukacji i Sportu w Wydziale Infrastruktury Społecznej UM Lubań.
Korzystając z obecności dyrektorów lubańskich przedszkoli, zebrani na sesji radni mieli również okazję zapoznać się z działalnością każdej z placówek działających na terenie miasta Lubania.

Podczas obrad radni jednogłośnie podjęli uchwały w sprawach:
zmiany w budżecie miasta na rok 2013
ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej
zmiany uchwały dot. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości znajdującej się na obszarze Gminy Miejskiej Lubań.

Najnowsza Gazeta

300

Reklama

Kursy walut

KUPNO SPRZEDAŻ
euro EUR 4,2100zł 4,2300zł
usd USD 4,0300zł 4,0200zł
usd CHF 4,4400zł 4,5600zł
usd GBP 5,0100zł 5,0012zł
czk CZK 0.1800zł 0.1940zł

Kurs z dnia: 2024-07-19

Pogoda

+8
°
C
+11°
+
Zgorzelec
Wtorek, 16
Środa
+ +
Czwartek
+ +
Piątek
+10° +
Sobota
+10° +
Niedziela
+ +
Poniedziałek
+ +
Prognoza 7-dniowa