Urzędnicy dostarcząDo 4 marca 2023 r. pracownicy urzędu będą doręczać mieszkańcom Zgorzelca decyzje w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości. Decyzje podatkowe będą doręczane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru pod wskazane przez podatników adresy korespondencyjne. Urzędnicy rozniosą blisko 13,5 tysięcy decyzji. Każdy z urzędników ma obowiązek podjąć dwie próby doręczenia takiej decyzji podatkowej.

Jeśli i za drugim razem urzędnik nie zastanie nikogo w domu, to zostawi w skrzynce awizo.

Po tym terminie decyzje, które z różnych powodów nie zostały doręczone adresatom, zostaną przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego.

Zgodnie z przepisami Ordynacji Podatkowej pisma, w tym decyzje, mogą być doręczane podatnikom przez operatora pocztowego lub pracowników organu podatkowego (Burmistrza Miasta Zgorzelec).
Oczekujący na decyzje powinni pamiętać o kilku ważnych sprawach:

Doręczyciele nie mają prawa pobierać od mieszkańców jakichkolwiek kwot pieniężnych, mają jedynie dostarczyć przesyłkę.
Osoby odbierające przesyłki proszone są o składanie czytelnych podpisów na potwierdzeniu odbioru.
Urzędnik może zostawić przesyłkę u naszego sąsiada, jeśli ten zobowiązał się do przekazania jej adresatowi.

Terminy płatności

Urząd Miasta przypomina o terminach płatności podatku od nieruchomości. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
Raty czy opłata jednorazowa

Podatnicy, których zobowiązanie nie przekracza 100 zł zobowiązani są do zapłaty jednorazowej. Oni zapłacić podatek muszą do 15 marca 2023 r. Pozostali podatnicy mają możliwość zapłaty daniny w ratach lub jednorazowo.
Tegoroczne stawki

Tegoroczne stawki podatku od nieruchomości określa Uchwała nr 453/2022 z dnia 25 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. (zgorzelec.bip.info.pl)
Indywidualny numer rachunku bankowego

Podatek od nieruchomości przelewamy na indywidualny numer rachunku bankowego, który otrzymamy wraz z decyzją podatkową.

Indywidualny numer konta dla podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego dla osób fizycznych będzie zawierał 12 stałych cyfr XX 1240 6960 1535 XXXX XXXX XXXX (oznaczenia „X” są zmienne).
W jaki sposób można zapłacić podatek od nieruchomości?

Podatek możesz zapłacić:

przelewem na indywidulany numer konta
za pośrednictwem strony podatki.zgorzelec.eu
w kasie Urzędu Miasta Zgorzelec

Urząd Miasta zaleca dokonywanie płatności przelewem bankowym na indywidualne numery rachunku bankowego.

Osoby, które nie posiadają możliwości wykonania przelewu bankowego będą obsługiwane w kasie Urzędu.

w poniedziałki, środy, czwartki od godz. 9:00 do 14:00
we wtorki od godz. 9:00 do 16:00
w piątki od godz. 9:00 do 12:30

Przypominamy, że w naszym urzędzie można dokonywać wpłat bezgotówkowo z użyciem karty płatniczej. Nadal jedynym wejściem do Urzędu Miasta pozostaje wejście od strony ul. Warszawskiej.

Strona podatki.zgorzelec.eu –informacje o podatkach i rozliczysz się online. Jest to narzędzie do rozliczania podatków w łatwy sposób, bez wychodzenia z domu.

Usługa e-podatki umożliwia całodobowy, bezpłatny dostęp do aktualnych informacji o wszystkich posiadanych wobec Gminy zobowiązaniach wynikających z podatków lokalnych.
Właściciel posiadający nieruchomości opodatkowane podatkiem od nieruchomości w Gminie Miejskiej Zgorzelec, może przeglądać i weryfikować na swoim indywidualnym koncie wymiar podatków za pośrednictwem Internetu. Przeglądanie konta jest możliwe 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Usługa umożliwia bezpośredni dostęp do bieżącej, indywidualnej informacji o należnościach i terminach

Korzyści:

bezpośredni dostęp do bieżącej, indywidualnej informacji o należnościach i terminach
oszczędność czasu, papieru i kosztów korespondencji pocztowej
prosty sposób aktywacji konta – wystarczy Profil Zaufany (pz.gov.pl)

Zachęcamy do dokonywania płatności za pośrednictwem portalu podatkowego pod adresem: podatki.zgorzelec.eu
Odbierz kalendarz i psi pakiet

Dla pierwszych 100 osób, które dokonują wymaganej opłaty za psa i dla każdego, kto zrealizował taką płatność na rok 2023, urząd przygotował Psi Pakiet przeznaczony dla czworonogiego pupila. Na kalendarz mogą także liczyć osoby, które podatek od nieruchomości opłacą w kasie urzędu. Uwaga ! Ilość kalendarzy i psich pakietów ograniczona.

Gdzie należy uiścić opłatę za posiadanie psa?

w Kasie Urzędu Miasta Zgorzelec ul. Domańskiego 7
przelewem na rachunek bankowy: 86 1240 3464 1111 0010 6448 8360

Gdzie i kiedy można odebrać Psi Pakiet?

w pokoju nr 9, w godzinach pracy urzędu po przedłożeniu potwierdzenia wpłaty
przy płatności w kasie urzędu

Płatność za posiadanie psa ma charakter lokalny, dlatego w różnych regionach Polski może istotnie się różnić. Zasady ustalania i pobierania opłat, jak również warunki i stawki płatności według polskiego prawa są ustalane przez Radę Gminy. I tak, na podstawie uchwały nr 108/07 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 30.10.2007r., opłata roczna za posiadanie każdego psa na terenie Miasta Zgorzelec wynosi 50 zł.
Warto wiedzieć
Zmiana właściciela nieruchomości a podatek od nieruchomości – formalności

Zaistnienie okoliczności, na skutek których zmienia się płatnik podatku od nieruchomości, powinny zostać zgłoszone do urzędu gminy (właściwego dla adresu budynku, gruntu czy obiektu budowlanego) w terminie 14 dni.

Dotychczasowy właściciel powinien dokonać korekty w informacji IN-1 (lub deklaracji DN-1, jeżeli właścicielem nieruchomości jest osoba prawna) i przekazać ją do właściwego urzędu. Do dokumentu należy dołączyć potwierdzenie zaistniałej zmiany (np. akt darowizny lub sprzedaży nieruchomości).
Użytkowanie wieczyste a podatek od nieruchomości

Opłata od wieczystego użytkowania gruntu – podatek gruntowy – nazywana jest również podwójnym podatkiem od nieruchomości. Należy bowiem pamiętać, iż to użytkownik wieczysty – nie właściciel – ma obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości.

W ustawie o podatkach i opłatach lokalnych użytkownicy wieczyści zostali wymienieni jako podatnicy podatku od nieruchomości – razem z posiadaczami samoistnymi nieruchomości, posiadaczami zależnymi oraz właścicielami nieruchomości.

Podatek od nieruchomości i użytkowanie wieczyste to tak naprawdę dwie różne daniny. Pierwsza pobierana jest przez samorząd gminny z tytułu posiadania określonego majątku. Druga natomiast – podatek gruntowy – stanowi rodzaj czynszu naliczanego za użytkowanie czyjejś własności.
UWAGA !

Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM Zgorzelec przypomina, że do 31 marca każdego roku bez dodatkowych wezwań osoby, którym nieruchomości oddane zostały w użytkowanie wieczyste (w tym m.in. pod garażami) zobowiązane są wnosić z tego tytułu opłatę roczną.

Natomiast osoby, które w latach 2019 – 2022 otrzymały zaświadczenia potwierdzające przekształcenie gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, również do dnia 31 marca każdego roku, bez osobnego wezwania, zobowiązane są aby przez okres wskazany w zaświadczeniu, wnosić opłaty przekształceniowe, których wysokość określono w przedmiotowych zaświadczeniach.
Przydatne telefony

Informacja telefoniczna dot. deklaracji i opłat śmieciowych

W sprawach dotyczących deklaracji, wpłat, stanu konta, upomnień:
75 77 59 900 wew.0133, 0134, 0135
W sprawach dotyczących odbiorów odpadów, harmonogramów:
75 77 59 900 wew.0191

Najnowsza Gazeta

300

Reklama

Kursy walut

KUPNO SPRZEDAŻ
euro EUR 4,2600zł 4,3100zł
usd USD 4,0300zł 4,0200zł
usd CHF 4,4400zł 4,5600zł
usd GBP 5,0100zł 5,0012zł
czk CZK 0.1800zł 0.1940zł

Kurs z dnia: 2024-06-19

Pogoda

+8
°
C
+11°
+
Zgorzelec
Wtorek, 16
Środa
+ +
Czwartek
+ +
Piątek
+10° +
Sobota
+10° +
Niedziela
+ +
Poniedziałek
+ +
Prognoza 7-dniowa