musimy się nauczyc madrze smiecicRada Miasta uchwaliła „Kompleksowy Program Edukacji Ekologicznej Mieszkańców Miasta Zgorzelec w zakresie selektywnej zbiórki: odpadów bio, odpadów niebezpiecznych i odpadów wielkogabarytowych". Dzięki jego realizacji, łatwiej nam będzie dokonywać świadomych wyborów w domu, na zakupach, czy na działce.


Coraz większa ilość śmieci staje się poważnym problemem nie tylko w skali światowej, ale przede wszystkim lokalnie. Ze względu na zbyt niski postęp w selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych coraz ważniejszą rolę odgrywa szerzenie świadomości ekologicznej. Właśnie dlatego radni Zgorzelca przyjęli Program Edukacji Ekologicznej, dzięki któremu mieszkańcy dowiedzą się jak skutecznie prowadzić mądrą gospodarkę odpadami we własnych domach. To pozwoli ograniczyć ilość produkowanych śmieci, a miejskim służbom w sposób racjonalny i ekonomiczny je utylizować. Program zawiera propozycje konkretnych działań edukacyjnych na rzecz racjonalnej zbiórki odpadów: zajęcia w szkołach, konferencje tematyczne, festyny. Zakłada szkolenia dla pracowników samorządowych oraz nauczycieli w celu samodzielnego prowadzenia edukacji ekologicznej (np. wśród dzieci i młodzieży), a także emisję cyklicznych programów i artykułów o tematyce ekologicznej na łamach prasy i w internecie.
Dr Jacek Kurzawa, autor Kompleksowego Programu Edukacji Ekologicznej dla Mieszkańców Miasta Zgorzelec, wyjaśnia dlaczego działania edukacyjne związane z gospodarką odpadami są tak ważne
Po co do zbierania śmieci potrzebny jest program edukacji?
To ustawodawca nałożył na samorządy nowy obowiązek prowadzenia działalności informacyjnej i edukacyjnej. Aby się z niego wywiązać, zgodnie z obowiązującymi procedurami, trzeba wszystko zaplanować, przygotować budżet i wreszcie wdrożyć. Stąd taki program jest niezbędny, żeby samorząd mógł się wywiązać z tego obowiązku. W naszym programie udało się umieścić dokładnie, punkt po punkcie wszystko, co trzeba zrobić, żeby osiągnąć zakładany efekt.
Jaki będzie ten efekt?
Kluczowe jest zrozumienie nowych zasad prowadzenia gospodarki odpadami przez samorządy, co ma niebagatelne znaczenie dla samych mieszkańców. Od przyszłego roku za całość tej działalności będzie odpowiadał właśnie samorząd. To samorząd będzie organizował przetargi, dokonywał wyboru podmiotów odbierających śmieci oraz co najważniejsze będzie zbierał od mieszkańców opłaty. To jest ta różnica. Do tej pory sami zawieraliśmy umowy z firmami zajmującymi się zbiórką i wywozem nieczystości. Od przyszłego roku to się zmieni. A ta kampania ma uświadomić wszystkim, że kiedy w przyszłym roku przyjdzie nam zapłacić tzw. podatek śmieciowy, to nie musimy się już martwić o to, czy mamy podpisaną umowę i co zrobić, kiedy np. straż miejska będzie chciała to sprawdzić. Już także nikomu nie powinno przyjść do głowy, żeby np. wyrzucić śmieci gdzieś do rowu przy drodze. Dlaczego? Ponieważ każdy za uprzątnięcie swoich odpadów już zapłacił i wyrzucanie czegokolwiek na dziko nie ma sensu. Chcielibyśmy bardzo szeroko i wieloma kanałami dotrzeć do mieszkańców Zgorzelca z tym przekazem. I chcielibyśmy dotrzeć do każdej grupy wiekowej zaczynając od uczniów, a na emerytach kończąc. Gmina Miejska Zgorzelec realizuje projekt "Budowa kompostowni odpadów ulegających biodegradacji i zakup wyposażenia niezbędnego do selektywnego zbierania odpadów w Mieście Zgorzelec", na który otrzymała dofinansowanie unijne w ramach Działania 4.1  „Gospodarka odpadami" w Priorytecie IV Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie z 23 marca 2011 roku, całkowity koszt realizacji projektu wyniesie 7 773 972,79 zł, z czego 6 599 059,43 zł pochodzić będzie z dofinansowana, które przyznała miastu Zgorzelec Instytucja Zarządzająca RPO WD.
Przedmiotem projektu jest:
1/ budowa kompostowni,
2/ hala dojrzewania kompostu,
3/ zakup specjalistycznego sprzętu (wyposażenia) tj. zakup:
ładowarki kołowej – 1 szt.
spycharki gąsienicowej – 1 szt.
rębaka do gałęzi – 1 szt.
ciągnika rolniczego z przyczepą samozbierną – 1 szt.
sita bębnowego – 1 szt.
prasy kanałowej do zgniatania odpadów opakowaniowych zebranych selektywnie od mieszkańców ze zbiorników oraz worków – 1 szt.
pojemników do selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji o pojemnościach: a) 140 litrów – 1600 szt. b) 240 litrów – 200 szt. c) 1100 litrów – 145 szt.
stojaków na worki do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych – 1000 szt.
pojemników do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych: a) typu dzwon – 30 szt. b) o pojemności 1100 litrów – 150 szt. c) kontenerów – 4 szt. d) o pojemności 120 litrów – 2400 szt.

Budowa kompostowni na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów w Jędrzychowicach rozpoczęła się w marcu 2012 roku 18 października br. miasto ogłosiło przetarg na zakup wraz z dostawą specjalistycznego sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia na terenie miasta selektywnej zbiórki odpadów.

Najnowsza Gazeta

300

Reklama

Kursy walut

KUPNO SPRZEDAŻ
euro EUR 4,2600zł 4,3100zł
usd USD 4,0300zł 4,0200zł
usd CHF 4,4400zł 4,5600zł
usd GBP 5,0100zł 5,0012zł
czk CZK 0.1800zł 0.1940zł

Kurs z dnia: 2024-04-12

Pogoda

+8
°
C
+11°
+
Zgorzelec
Wtorek, 16
Środa
+ +
Czwartek
+ +
Piątek
+10° +
Sobota
+10° +
Niedziela
+ +
Poniedziałek
+ +
Prognoza 7-dniowa