kiedy ile zapłacimy za parking- Myślę, że strefy płatnego parkowania ruszą od kwietnia tego roku. Obecnie trwa opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, gdzie będą określone wymogi, jakim będzie musiał sprostać wykonawca – mówi Radosław Baranowski, zastępca Burmistrza Zgorzelca.


Opłaty pobierane będą za parkowanie pojazdów samochodowych w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 17.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Opłata podstawowa za pierwsze pół godziny parkowania wynosi 0,50 zł.
Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie lub przekroczenie czasu opłaconego parkowania w strefie płatnego parkowania będzie pobierana opłata dodatkowa w wysokości 50,00 zł. W przypadku wniesienia opłaty dodatkowej w terminie do następnego dnia funkcjonowania strefy po dniu stwierdzonego nie uiszczenia opłaty za parkowanie lub przekroczenia czasu opłaconego parkowania, ulega ona pomniejszeniu do 25,00 zł. Przypominamy, ze strefa płatnego parkowania obejmuje granice następujących dróg publicznych: Dąbrowskiego;
E.Plater; Langiewicza; Sienkiewicza; Kościuszki; Piłsudskiego; Wolności; Partyzantów; Staszica; Konarskiego; Warszawska.
(GRE)

 

Wysokość opłat za czas parkowania pojazdów samochodowych:

0,50zł pół godziny
2,00zł pierwsza godzina
2,40zł dwie godziny
2,80zł trzy godziny
2,00zł czwarta i kolejne godziny
12,00zł opłata za całodniowy postój
15,00zł miesięczny abonament typu „M" * za 1 pojazd (pierwszy)
150,00zł roczny abonament typu „M" * za 1 pojazd (pierwszy)
30,00zł miesięczny abonament typu „M" * za 2 pojazd (drugi)
300,00zł roczny abonament typu „M" * za 2 pojazd (drugi)
75,00zł miesięczny abonament typu „M" * za 3 i kolejny pojazd (trzeci)
750,00zł roczny abonament typu „M" * za 3 i kolejny pojazd (trzeci)
100,00zł miesięczny abonament typu „O" ** wydawany na okaziciela
1000,00zł roczny abonament typu „O" ** wydawany na okaziciela
15,00zł miesięczny abonament typu „P" *** za 1 pojazd (pierwszy)
150,00zł roczny abonament typu „P" *** za 1 pojazd (pierwszy)
30,00zł miesięczny abonament typu „P" *** za 2 pojazd (drugi)
300,00zł roczny abonament typu „P" *** za 2 pojazd (drugi)
75,00zł miesięczny abonament typu „P" * za 3 i kolejny pojazd (trzeci)
750,00zł roczny abonament typu „P" * za 3 i kolejny pojazd (trzeci)
700,00zł zastrzeżenie stanowiska parkingowego - " koperty " w okresie miesięcznym.
Objaśnienia:
* abonament typu „M" – wydawany na numer rejestracyjny dla pojazdu samochodowego osoby
fizycznej zameldowanej na pobyt stały lub czasowy na obszarze strefy płatnego parkowania,
** abonament typu „O" – wydawany na okaziciela dla pojazdu samochodowego dowolnego
użytkownika drogi,
*** abonament typu „P" – wydawany na numer rejestracyjny dla pojazdu samochodowego
przedsiębiorcy posiadającego tytuł prawny do lokalu użytkowego zlokalizowanego na obszarze strefy płatnego parkowania.

Najnowsza Gazeta

300

Reklama

Kursy walut

KUPNO SPRZEDAŻ
euro EUR 4,4600zł 4,5900zł
usd USD 4,2200zł 4,4400zł
usd CHF 4,7100zł 4,8700zł
usd GBP 5,1900zł 5,4000zł
czk CZK 0.1800zł 0.1940zł

Kurs z dnia: 2023-12-04

Pogoda

+8
°
C
+11°
+
Zgorzelec
Wtorek, 16
Środa
+ +
Czwartek
+ +
Piątek
+10° +
Sobota
+10° +
Niedziela
+ +
Poniedziałek
+ +
Prognoza 7-dniowa