Przebudowa ul. E. OrzeszkowejO przygotowaniach do ubiegania się o pieniądze zewnętrzne na remont tej ul. E. Orzeszkowej burmistrz Rafał Gronicz wspominał już w 2016 roku. Wniosek, zgłoszony do dofinansowania w odpowiedzi na nabór ogłoszony przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki dopiero w sierpniu tego roku, otrzymał wysoką ocenę merytoryczną i ostatecznie zakwalifikował się do dofinansowania w 2018 roku.

 

Przyznana dotacja wynosi 50% całkowitego kosztu realizacji inwestycji, który w przypadku ul. E. Orzeszkowej w Zgorzelcu oszacowano na 3 663 266 zł brutto. Oznacza to, że za remont tej drogi gmina zapłaci z własnego budżetu 1 831 633 zł, a drugie 1 831 633 zł pokryje dotacją z budżetu państwa. Gmina Miejska Zgorzelec była jednym ze 119 dolnośląskich samorządów gminnych i powiatowych ubiegających się o dofinansowanie remontów infrastruktury drogowej pieniędzmi z programu wieloletniego, realizowanego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.*

Przebudowa ulicy E. Orzeszkowej potrwa od czerwca do listopada 2018 roku. Planowane prace mają charakter kompleksowy i obejmują wykonanie nowej konstrukcji jezdni, budowę odwodnienia (w tym kanalizacji deszczowej), przebudowę oświetlenia drogowego, zwężenie jezdni oraz modernizację nawierzchni chodnika po jednej stronie drogi i budowę ścieżki pieszo-rowerowej po drugiej. Projekt przebudowy przewiduje ponadto budowę zatok postojowych, zjazdów indywidualnych i przystanków autobusowych oraz trawników.

Koszt całkowity inwestycji: 3 663 266 zł brutto
Wysokość dofinansowania: 1 831 633 zł brutto
Wysokość wkładu własnego: 1 831 633 zł brutto

*„Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” to
wieloletni program realizowany obecnie przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. To kontynuacja dwóch wcześniejszych, następujących po sobie programów wieloletnich z lat 2008-2011 i 2012-2015, opracowanych i realizowanych wówczas przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, a powszechnie nazywanych „schetynówkami”. Programy te służą wsparciu jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań własnych w zakresie przebudowy, budowy lub remontów dróg powiatowych i gminnych poprzez udzielanie dotacji celowych z budżetu państwa na ten cel. Miasto Zgorzelec zmodernizowało dzięki nim ulice: Francuską, Armii Krajowej (odcinek od ul. Krańcowej do wiaduktu kolejowego), wyremontowało nawierzchnię asfaltową jezdni ul. Wyspiańskiego (od ul. Kościuszki do ul. Lubańskiej) oraz wybudowało na Przedmieściu Nyskim ul. B. Scultetusa.

Renata Burdosz

Dodaj komentarz


Najnowsza Gazeta

300

Reklama

Repertuar kin

  1. .
  2. .
  3. .
  4. .

Zgorzelec

PoZa NoVa

indeks 

Przerwa

 

 

 

 Bogatynia

Kadr

Kadr
 

Przerwa

 

 

Lubań

Wawel

images
 

Przerwa

 

 

 

 

Görlitz

Filmpalast

images kino filmpalast theater goerlitz 344.v1

 Przerwa

 

 

next
prev

Kursy walut

KUPNO SPRZEDAŻ
euro EUR 4.4700zł 4.5000zł
usd USD 3.7300zł 3.7500zł
czk CZK 0.1750zł 0.1780zł

Kurs z dnia: 2021-05-14

Pogoda

booked.net