Nielegalna spalarniaCałkiem niedawno, bo w miesiącu styczniu br. Straż Miejska w Lubaniu o publikowała artykuł prasowy dotyczący ujawnienia wykroczenia - bezprawnego spalania odpadów na terenie, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza. Zdawałoby się, że podanie do publicznej wiadomości podobnych treści w lokalnych mediach przyniesie oczekiwany, prewencyjny i zarazem korzystny dla środowiska i zdrowia mieszkańców skutek.

Zdawałoby się, ponieważ niestety nadal ujawniane są przypadki bezrefleksyjnego zatruwania powietrza, którym przecież wszyscy oddychamy.
Całkiem niedawno, bo w miesiącu styczniu br. Straż Miejska w Lubaniu o publikowała artykuł prasowy dotyczący ujawnienia wykroczenia - bezprawnego spalania odpadów na terenie, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza. Zdawałoby się, że podanie do publicznej wiadomości podobnych treści w lokalnych mediach przyniesie oczekiwany, prewencyjny i zarazem korzystny dla środowiska i zdrowia mieszkańców skutek. Zdawałoby się, ponieważ niestety nadal ujawniane są przypadki bezrefleksyjnego zatruwania powietrza, którym przecież wszyscy oddychamy.
W dniu 17 lutego br. w godzinach przedpołudniowych strażnicy miejscy ujawnili podobną, rozgrzaną do czerwoności „instalację”, gdzie spalane były odpady z płyt wiórowych. Doświadczonych funkcjonariuszy nie zdziwił sam czyn zabroniony oraz algorytm działania sprawcy, lecz fakt, że obok prowizorycznego pieca lokalny przedsiębiorca składował kilkanaście worków wypełnionych gotowym do użycia węglem.
Spalaniu odpadów towarzyszy zwykle gęsty i duszący dym - ten zauważyli i wyczuli czujni mieszkańcy, którzy o tym fakcie niezwłocznie powiadomili Dyżurnego Straży Miejskiej. W opisywanym przypadku wobec ujawnionego sprawcy wykroczenia strażnicy miejscy interweniowali po raz pierwszy, stąd kontrola terenu przedsiębiorstwa nie została zakończona skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu, lecz nałożeniem mandatu karnego na możliwie najwyższą kwotę, tj. 500 zł. Przypomnijmy, że w przypadku podjęcia przez funkcjonariusza decyzji o skierowaniu wniosku o ukaranie – za popełnienie tego rodzaju czynu zabronionego sąd może orzec karę aresztu do 30 dni lub grzywny w wysokości do 5 000 zł.
Konsekwentna w swych działaniach Straż Miejska w Lubaniu nieustająco apeluje do mieszkańców oraz przedsiębiorców o rozsądek i rezygn owanie z podejmowania nielegalnych prób pozbywania się odpadów na tzw. własną rękę. Każdorazowe podejrzenie patrolu interwencyjnego lub otrzymane od mieszkańców zgłoszenie o podejrzeniu trwania nielegalnej utylizacji paliw zabronionych skutkować będzie przeprowadze niem przez strażników miejskich kontroli w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska. Utrudnianie przeprowadzenia takich czynności lub odmowa dopuszczenia straży miejskiej stanowić może przestępstwo z art. 225 §1 Kodeksu Karnego niezależnie od tego, czy naruszenie przepisów Ustawy o odpadach lub Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach miało rzeczywiście miejsce. Wówczas takiej osobie grozi już nie grzywna, lecz kara pozbawienia wolności do lat 3.
Red./Fot./SMLuban

Najnowsza Gazeta

300

Reklama

Kursy walut

KUPNO SPRZEDAŻ
euro EUR 4,2600zł 4,3100zł
usd USD 4,0300zł 4,0200zł
usd CHF 4,4400zł 4,5600zł
usd GBP 5,0100zł 5,0012zł
czk CZK 0.1800zł 0.1940zł

Kurs z dnia: 2024-06-21

Pogoda

+8
°
C
+11°
+
Zgorzelec
Wtorek, 16
Środa
+ +
Czwartek
+ +
Piątek
+10° +
Sobota
+10° +
Niedziela
+ +
Poniedziałek
+ +
Prognoza 7-dniowa