szkoleniePowiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu ogłasza nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne. Zainteresowane osoby zapraszamy do składania przedmiotowych wniosków w terminie od 18 września do 29 września 2023r. Przedmiotowe wsparcie finansowane będzie w ramach środków:


• Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie zgorzeleckim”,
• Funduszu Pracy przyznanych dla powiatu zgorzeleckiego na podstawie algorytmu.
O szkolenie indywidualne mogą ubiegać się osoby, które uzasadnią potrzebę nabycia bądź podniesienia kwalifikacji zawodowych i innych zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w przypadku :
• braku kwalifikacji zawodowych,
• konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,
• utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczasowym zawodzie.
W pierwszej kolejności realizowane będą wnioski osób bezrobotnych, które uzasadniając celowość udziału w szkoleniu wykażą szansę na podjęcie zatrudnienia (wskazane jest dołączenie do wniosku o skierowanie na szkolenie indywidualne deklaracji przyszłego pracodawcy o zamiarze zatrudnienia osoby bezrobotnej) lub zadeklarują otwarcie działalności gospodarczej po ukończeniu szkolenia w terminie do 2 miesięcy po ukończeniu szkolenia.
Złożone w ww. terminie wnioski będą rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi w 2023r. zasadami dostępnymi  w siedzibie Urzędu oraz pod adresem http://zgorzelec.praca.gov.pl.
Termin rozpatrzenia wniosków nie przekroczy 30 dni.
Wnioski wypełnione czytelnie oraz kompletnie należy składać osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgorzelcu, ul. Pułaskiego 14 (pok. 210) bądź za pośrednictwem poczty lub w formie elektronicznej poprzez platformę ePUAP.
Druki wyżej wymienionych wniosków dostępne są w siedzibie Urzędu u doradców klienta oraz na stronie internetowej Urzędu.
Szczegółowych informacji udzielamy w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu (pokój nr  210) oraz pod numerem telefonu 75 777 05 50.
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu

Najnowsza Gazeta

300

Reklama

Kursy walut

KUPNO SPRZEDAŻ
euro EUR 4,2600zł 4,3100zł
usd USD 4,0300zł 4,0200zł
usd CHF 4,4400zł 4,5600zł
usd GBP 5,0100zł 5,0012zł
czk CZK 0.1800zł 0.1940zł

Kurs z dnia: 2024-06-14

Pogoda

+8
°
C
+11°
+
Zgorzelec
Wtorek, 16
Środa
+ +
Czwartek
+ +
Piątek
+10° +
Sobota
+10° +
Niedziela
+ +
Poniedziałek
+ +
Prognoza 7-dniowa