Dotacje na ogrzewanieMyślisz o wymianie starego pieca lub kotła? Nie udało Ci się skorzystać z ubiegłorocznego Programu? 1 marca 2024 roku rusza kolejny już nabór wniosków dla mieszkańców Zgorzelca planujących wymianę przestarzałych pieców i kotłów grzewczych na nowoczesne i ekologiczne źródła ciepła w ramach miejskiego programu „Eko Zgorzelec”.


Miasto przeznaczy na ten cel łącznie 100 tys. zł z gminnego budżetu. Zalety miejskiego wsparcia to maksymalnie uproszczona procedura oraz możliwość łączenia dotacji z dofinansowaniami rządowymi z programu „Czyste Powietrze” i „Ciepłe Mieszkanie”.
Jak dużo pieniędzy i na co można otrzymać?
Gmina dofinansuje do 50% wydatków poniesionych na zakup i montaż urządzeń grzewczych lub elementów systemu grzewczego dla domów i lokali mieszkalnych, przy czym maksymalna wysokość wsparcia to 5 tys. zł brutto. Dotacją objęte są wyłącznie niezbędne wydatki, czyli koszty: demontażu palenisk węglowych lub kotła gazowego w przypadku jego zmiany na pompę oraz zakupu/montażu nowego źródła ciepła, a także zakupu/montażu armatury niezbędnej do wykonania nowego systemu ogrzewania budynku/lokalu. Kupione w ramach dotacji urządzenia grzewcze muszą stanowić trwałe wyposażenie budynku/lokalu, a ich instalacja powinna zapewnić trwały efekt ekologiczny. Pieniędzy z dotacji nie można wykorzystać na przygotowanie dokumentacji, czyli np.: projekt wykonawczy, projekt budowlany, uzgodnienia, ani na budowę zewnętrznej instalacji gazowej. Wsparcia nie otrzymają też właściciele budynku/lokalu, który nie pełni funkcji mieszkalnej i jest wykorzystywany wyłącznie na prowadzenie działalności gospodarczej lub innej. Należy pamiętać, że prace zgłoszone do dofinansowania nie mogą się rozpocząć przed podpisaniem umowy dotacyjnej.
Kto i kiedy może złożyć wniosek?
Nabór wniosków o gminne dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła rozpocznie się 1 marca i potrwa do 30 kwietnia 2024 roku. Pieniądze zostaną rozdysponowane pomiędzy właścicieli lub współwłaścicieli zgorzeleckich nieruchomości mieszkalnych, którzy zdecydują się na wymianę przestarzałego i niespełniającego wymagań źródła ciepła na nowoczesne, zgodne z aktualnymi normami. Warto się pospieszyć, bo wnioski rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń i do wyczerpania pieniędzy zarezerwowanych na dany rok budżetowy.
Warunki jakie należy spełnić oraz zasady przyznawania dotacji określa regulamin, który jest załącznikiem do uchwały nr 378/2022 Rady Miasta Zgorzelca z 25 stycznia 2022r. Wzór wniosku oraz regulamin udzielania dotacji znajduje się na stronie eko.zgorzelec.eu, Punkcie Obsługi Interesanta oraz pokoju nr 213 (II piętro) w urzędzie.
Informacji i wyjaśnień udzielają pracownicy urzędu pod numerem telefonu 75 77 59 900 wew.0198.
(UMZ/Foto:UMZ)

Najnowsza Gazeta

300

Reklama

Kursy walut

KUPNO SPRZEDAŻ
euro EUR 4,2600zł 4,3100zł
usd USD 4,0300zł 4,0200zł
usd CHF 4,4400zł 4,5600zł
usd GBP 5,0100zł 5,0012zł
czk CZK 0.1800zł 0.1940zł

Kurs z dnia: 2024-05-24

Pogoda

+8
°
C
+11°
+
Zgorzelec
Wtorek, 16
Środa
+ +
Czwartek
+ +
Piątek
+10° +
Sobota
+10° +
Niedziela
+ +
Poniedziałek
+ +
Prognoza 7-dniowa