doroczne spotkanie burmistrza leśnej z przedsiębiorcami 210 stycznia 2013 roku odbyło się noworoczne spotkanie Burmistrza Leśnej Jana Surowca z przedsiębiorcami. W spotkaniu uczestniczyli radni Rady Miejskiej, Sołtysi, dyrektorzy jednostek, kierownictwo Urzędu Miejskiego w Leśnej. Burmistrz zaprosił do sali restauracyjnej hotelu „Leliwa" w Leśnej osoby zarządzające firmami oraz prowadzące działalność gospodarczą.

Z zaproszenia skorzystało sto kilkadziesiąt osób. Wszystkich imiennie witał prowadzący spotkanie Wojciech Krawiec. Jan Surowiec omówił działania władzy samorządowej podejmowane w roku 2012 w gminie Leśna i ich efekty. Przedstawił zadania zrealizowane przy wsparciu funduszy europejskich, ze środków popowodziowych, z budżetu gminy. Szeroko nakreślił zmiany zachodzące w najważniejszych dziedzinach gminnego życia w minionym roku. W 2012 r. Gmina Leśna złożyła 14 wniosków aplikacyjnych na zadania finansowane ze środków europejskich, z których 13 uzyskało już pozytywną akceptację. Gdy wszystkie wnioski zostaną zakończone, to budżet gminy wzbogaci się o około 2, 5 mln zł. 7 wniosków zostało już zakończonych m.in. modernizacja świetlicy wiejskiej w Zaciszu, wdrożenie mobilnego systemu informacyjno - promocyjnego (sms) w gminie Leśna, uniwersytety trzeciego wieku,  remont świetlicy wiejskiej w Stankowicach. Ogółem w ciągu 2 lat tej kadencji złożonych zostało 28 wniosków.  Inwestycje w gminie zamknęły się kwotą ponad 6 mln zł, co stanowi 22% budżetu (dla przykładu w 2010 inwestycje stanowiły niecałe 7%). M.in. wykonane zostały gruntowne remonty dróg praktycznie w każdej miejscowości, nowe nawierzchnie placów, chodników, opracowana została koncepcja wodociągowania i kanalizacji całej gminy, wykonano podłączenie budynków komunalnych przy ul. Żeromskiego w Leśnej do kanalizacji, nową sieć wodociągową przy ul. Polnej w Pobiednej. Ubiegły rok był także początkiem realizacji programu utylizacji azbestu. O ogromie wykonanych zadań świadczy liczba zawartych umów na roboty budowlane – było ich 280, a każda umowa poprzedzona musi być przecież  procedurą wynikającą z ustawy prawo zamówień publicznych lub z ustawy o finansach publicznych. Burmistrz Leśnej zasygnalizował też plan inwestycji i ważniejszych przedsięwzięć w 2013 roku. Budżet na 2013 r. został już uchwalony i wynika z niego, że prawie 60% dochodów stanowią subwencje i dotacje. Ważne jest, że wydatki bieżące gminy praktycznie nie ulegają zwiększeniu w porównaniu do lat ubiegłych, co – ze względu na inflację i wzrost cen - oznacza tak naprawdę rzeczywiste zmniejszanie kosztów funkcjonowania gminy i kierowanie środków na jej rozwój poprzez inwestycje.  Ponad 60% budżetu 2013 r. przeznaczone jest na oświatę (36%) i pomoc społeczną (18%). Na wszystkie pozostałe zadanie takie, jak  utrzymanie i bieżące remonty dróg, chodników, rowów, mostów, oświetlenie, odśnieżanie, remonty mieszkań, fundusze remontowe  oraz inne pozostaje tylko 38 % budżetu. W 2013 r. planowane są także inwestycje takie, jak: kontynuacja modernizacji oczyszczalni ścieków, renowacja zasobów mieszkaniowych (18 dachów), odbudowa drogi stanowiącej dojście do cmentarza komunalnego w Leśnej, przebudowa ujęcia wody podziemnej w Pobiednej, partycypacja w kosztach budowy instalacji do kompostowania, remont drogi w Grabiszycach.  W tym roku będzie także w Leśnej wiele interesujących wydarzeń np. zakończenie etapu wyścigu Bałtyk - Karkonosze Tour oraz festiwal coverów. Burmistrz zapewnił, że budżet gminy, choć skromny i realizowany w trudnych czasach jest bezpieczny, nie ma przewidywalnych, istotnych zagrożeń, a zadania akceptowane są na miarę możliwości. Jan Surowiec podkreślił rolę przedsiębiorców w rozwoju miejscowej gospodarki, zapewnianiu pracy, tworzeniu budżetu Leśnej. Zaznaczył, że władze samorządowe doceniają wkład lokalnego biznesu w dochodach gminy. Dziękował biznesmenom za ich pracę i życzył powodzenia w realizacji zamierzonych celów. W części artystycznej zaprezentowali się Marta Bobko i Wojciech Krawiec, którzy przedstawili ciekawy program wokalno - muzyczny. Docenili to wszyscy obecni nagradzając występ gromkimi brawami.Kuluarowe rozmowy służyły wymianie poglądów, integracji środowiska, omawianiu różnych problemów, a nawet planowaniu wspólnych działań.
Mirosław Słodziński

 

Najnowsza Gazeta

300

Reklama

Kursy walut

KUPNO SPRZEDAŻ
euro EUR 4,2600zł 4,3100zł
usd USD 4,0300zł 4,0200zł
usd CHF 4,4400zł 4,5600zł
usd GBP 5,0100zł 5,0012zł
czk CZK 0.1800zł 0.1940zł

Kurs z dnia: 2024-04-17

Pogoda

+8
°
C
+11°
+
Zgorzelec
Wtorek, 16
Środa
+ +
Czwartek
+ +
Piątek
+10° +
Sobota
+10° +
Niedziela
+ +
Poniedziałek
+ +
Prognoza 7-dniowa