135 21 spotkanie projekt scaledW dniach 22-23.04.2021 r. w świetlicach wiejskich w Łagowie, Trójcy i Koźminie odbyły się spotkania informacyjno-promocyjne z kandydatami z terenu gminy Zgorzelec, którzy wyrazili chęć udziału w projekcie „Gmina Zgorzelec wspiera mieszkańców – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Zgorzelec”.
Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z gminy Zgorzelec. 

W tym aktywizacja zawodowa wśród osób bezrobotnych bądź biernych zawodowo poprzez zastosowanie instrumentów aktywizacji społeczno-zawodowej w okresie od 01 kwietnia 2021r. do 30 czerwca 2023 r.
Projekt realizowany  jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu z siedzibą przy ul. T. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Na spotkaniu kandydaci zostali zapoznani z:
• Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa, który to dokument określa zasady i procedury rekrutacji kandydatów do projektu oraz warunki uczestnictwa w projekcie.
• Formami wsparcia: propozycjami kursów/szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe, organizację staży dla uczestników i zajęcia profilaktyczne, praca socjalna.
• Prawami i obowiązkami Uczestnika Projektu.
• Z dokumentacją: deklaracją uczestnictwa w projekcie, oświadczeniem uczestnika projektu, ankiet rekrutacyjnych, formularzem zgłoszeniowym.
Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem czego dowodem są wypełnione deklaracje i formularze.
Ponadto na spotkaniu kandydaci poznali pracowników socjalnych i asystenta rodziny z którymi będą współpracowali.  Na spotkaniu była obecna również kadra zarządzającą.

Dodaj komentarz


Najnowsza Gazeta

300

Reklama

Repertuar kin

  1. .
  2. .
  3. .
  4. .

Zgorzelec

PoZa NoVa

indeks 

Przerwa

 

 

 

 Bogatynia

Kadr

Kadr
 

Przerwa

 

 

Lubań

Wawel

images
 

Przerwa

 

 

 

 

Görlitz

Filmpalast

images kino filmpalast theater goerlitz 344.v1

 Przerwa

 

 

next
prev

Kursy walut

KUPNO SPRZEDAŻ
euro EUR 4.4700zł 4.5000zł
usd USD 3.7300zł 3.7500zł
czk CZK 0.1750zł 0.1780zł

Kurs z dnia: 2021-05-14

Pogoda

booked.net