wsparcieOśrodek Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Pomocy Rodzinie znajdujący się przy ul. II Armii WP 14 w Bogatyni informuje o możliwości skorzystania z form wsparcia dla osób doświadczających przemocy.

 

 


Grupa edukacyjno-wspierająca dla osób doznających przemocy w rodzinie
poniedziałek, w godzinach 15.15-17.00, pokój nr 4
tel. 75 77 25 293
Zgłoś się jeżeli:
- ktoś z twoich bliskich stosuje wobec Ciebie przemoc fizyczną,
- rani Cię swoim zachowaniem lub słowami, wywołując u Ciebie poczucie cierpienia,
- masz już za sobą doświadczenie doznawania przemocy w rodzinie, wyzwoliłaś/eś się i potrzebujesz o tym opowiedzieć,
- masz poczucie izolacji, odosobnienia, samotności, braku wsparcia ze strony innych ludzi.
Proponujemy Państwu udział w spotkaniach grupy edukacyjno-wspierającej dla osób doznających przemocy w rodzinie.
Spotykają się tutaj osoby:
- znajdujące się w podobnej sytuacji,
- mające podobne doświadczenia,
- przeżywające podobne emocje.
Uczestnictwo w spotkaniach grupy jest dobrowolne możesz dołączyć w dowolnym momencie, opuścić ją kiedy chcesz i wrócić, gdy tego potrzebujesz.
=============================================
Punkt interwencji kryzysowej
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
poniedziałek, w godzinach 17.00-18.00, pokój nr 10a
tel. 75 77 25 293
Zgłoś się jeżeli:
- ktoś z twoich bliskich stosuje wobec Ciebie przemoc fizyczną,
- ktoś z twoich bliskich rani Cię swoim zachowaniem lub słowami, wywołując u Ciebie poczucie cierpienia,
- potrzebujesz informacji o różnych formach pomocy odpowiedniej dla Twojej sytuacji,
- jesteś świadkiem przemocy domowej lub podejrzewasz, że dochodzi do niej u kogoś z Twojego otoczenia,
- jesteś sprawcą przemocy i nie potrafisz sam zaniechać agresji,
Pamiętaj, że występuje kilka form przemocy:
- przemoc fizyczna - zamierzone działanie sprawcy, zwrócone przeciwko fizyczności członka rodziny, mogące skutkować uszkodzeniami w ciele;
- przemoc czynna - faktyczne używanie siły fizycznej;
- przemoc bierna - różne zaniedbania, celowe pozbawianie pożywienia, ograniczanie podstawowych praw, brak opieki (np. wobec dzieci, osób starszych);
- przemoc psychiczna - działania mające na celu poniżenie drugiej osoby, obrażenie, zastraszanie, pozbawianie wiary we własne możliwości, szantaż emocjonalny, manipulacja emocjami;
- przemoc seksualna - zmuszanie drugiej osoby do jakiejkolwiek formy aktywności seksualnej wbrew jej woli;
- przemoc ekonomiczna - kontrolowanie finansów, zabieranie pieniędzy, odmowa możliwości podjęcia pracy, niezaspokajanie potrzeb materialnych.
Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
czynny codziennie w godzinach urzędowania, tel. 75 77 25 293
Zajęcia grupowe edukacyjno-wspierające dla osób uzależnionych
wtorek - od godz. 18:00, czwartek - od godz. 16:00
Zajęcia grupowe edukacyjno-wspierające dla osób współuzależnionych
1-3 środa miesiąca - od godz. 16:00
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie
posiedzenia Zespołu zgodnie z zapotrzebowaniem, tel. 75 77 25 293
Konsultacje psychologiczne
wtorek - od godz. 18:00, tel. 75 77 25 291
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
czynny codziennie w godzinach urzędowania, tel. 75 77 25 293
Grupy wsparcia dla osób uzależnionych
piątek - godz. 18.00
Terapia Trening Zastępowania Agresji
poniedziałek - godz. 16.00
Grupa AA
czwartek - godz. 18:00
Grupa Al-Anon
piątek - godz. 16:00
- Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ds. Przeciwdziałania Narkomanii
czynny codziennie w godzinach urzędowania, tel. 783 295 470

UMiGB

Dodaj komentarz


Najnowsza Gazeta

300

Reklama

Repertuar kin

  1. .
  2. .
  3. .
  4. .

Zgorzelec

PoZa NoVa

indeks 

Przerwa

 

 

 

 Bogatynia

Kadr

Kadr
 

Przerwa

 

 

Lubań

Wawel

images
 

Przerwa

 

 

 

 

Görlitz

Filmpalast

images kino filmpalast theater goerlitz 344.v1

 Przerwa

 

 

next
prev

Kursy walut

KUPNO SPRZEDAŻ
euro EUR 4.5400zł 4.5800zł
usd USD 3.7550zł 3.7800zł
czk CZK 0.1750zł 0.1780zł

Kurs z dnia: 2021-05-13

Pogoda

booked.net