Zmiana nazw ulic1Lubańscy Radni podjęli (28.03) ważne dla miasta decyzje – przyjęli korektę budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej. Ponadto ostatecznie rozstrzygnięto kwestię ulicy Żymierskiego. Na XXXII sesji radni mogli się zapoznać z sytuacją Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Lubaniu oraz Lubańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

 

Bogate wystąpienie dyrektor MiPBP, Ewy Żbikowskiej obejmowało stan księgozbioru i czytelnictwa w bibliotece oraz czytelni. W sprawozdaniu zostały również zaznaczone nakłady jakie jednostka poniosła w 2016 roku. Prezentację zakończyła informacja dotycząca perspektywy rozwoju placówki. Następnie głos zabrał prezes Lubańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Paweł Paszkiewicz. Radni dowiedzieli się tego, jak wyglądała działalność spółki w 2016 roku i jakie ma plany na rok bieżący. Po wystąpieniu prezesa wywiązała się szeroka dyskusja na temat zasadności funkcjonowania TBS-u w latach kolejnych. W chwili obecnej trwają rozmowy o możliwości połączenia spółki z Miejskim Zarządem Wspólnot Mieszkaniowych. Na razie jednak są to wstępne ustalenia mające na celu wskazać czy taka ewentualność w ogóle powinna być brana pod uwagę. W dalszej kolejności przystąpiono do podjęcia uchwał. Część z nich dotyczyła oświaty i związanej z nią rekrutacji do przedszkoli i szkół. Określono kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Lubań, w tym uregulowano kwestie związane z rekrutacją do klas pierwszych szkół podstawowych dla dzieci spoza obwodu danej szkoły. Odnośnie przedszkoli ustalono kryteria obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli w Lubaniu. Ponadto przyjęto uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego z ustalonymi granicami obwodów szkolnych. Uchwały dotyczyły również kwestii porządkujących życie mieszkańców, czy to w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań, czy też ponownego zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubaniu na okres od 1 kwietnia 2017 do 31 marca 2018 r. W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej powołano komisję, która w okresie od 29 listopada 2016 r. do 19 stycznia 2017 r. prowadziła prace związane z przygotowaniem projektu zmiany nazwy ulicy Michała Roli Żymierskiego w Lubaniu. Na początku stycznia w drodze głosowania podjęto jednogłośnie decyzję o przyłączeniu części ulicy Michała Roli Żymierskiego na odcinku od ul. Brackiej do skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką i budynku nr 2-2e do Placu Stefana Okrzei. Pozostała części ulicy Michała Roli Żymierskiego i budynku nr 4 zostaje przyłączona do ulicy Grunwaldzkiej. Nazwę odcinka ulicy Michała Roli Żymierskiego do skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką zmienia się na ulicę Bracką. Powyższa decyzja została podjęta po uprzednim przeprowadzeniu bezpośrednich konsultacji z 75% mieszkańców ulicy Michała Roli Żymierskiego w Lubaniu (jeden mieszkaniec był przeciw) oraz w oparciu o ankietę internetową (60% ankietowanych było za przyjęciem powyższego rozwiązania, 27% za nadaniem nowej nazwy ulicy). Po wysłuchaniu wystąpienia przewodniczącego komisji R. Jastrzębskiego, radni przyjęli uchwałę. Większością głosów przyjęto również Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Lubań na lata 2017 – 2030 oraz zaakceptowano zmiany w budżecie miasta na 2017 rok. Dokonano zwiększenia w planie dochodów budżetu miasta na 2017 rok o kwotę 304.224,00 zł oraz zwiększenia w planie wydatków budżetu miasta na 2017 rok o kwotę 3.737.165,86 zł. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wyniósł 70.782.243,00 zł, zaś plan wydatków budżetu miasta 79.589.076,86 zł. Tradycyjnie sesje zakończyły odpowiedzi na pytania i wnioski radnych. Prym wiodły sprawy związane z brakiem oświetlenia, złym stanem chodników czy brakiem ławek, na które samorząd będzie reagował w miarę możliwości.
(ŁCR)

Dodaj komentarz


Najnowsza Gazeta

300

Reklama

Repertuar kin

  1. .
  2. .
  3. .
  4. .

Zgorzelec

PoZa NoVa

indeks 

Przerwa

 

 

 

 Bogatynia

Kadr

Kadr
 

Przerwa

 

 

Lubań

Wawel

images
 

Przerwa

 

 

 

 

Görlitz

Filmpalast

images kino filmpalast theater goerlitz 344.v1

 Przerwa

 

 

next
prev

Kursy walut

KUPNO SPRZEDAŻ
euro EUR 4.510zł 4.5300zł
usd USD 3,9800zł 4,1000zł
usd CHF 4,3550zł 4,3580zł
usd GBP 5,4000zł 5,4100zł
czk CZK 0.1820zł 0.1850zł

Kurs z dnia: 2022-01-24

Pogoda

+8
°
C
+11°
+
Zgorzelec
Wtorek, 16
Środa
+ +
Czwartek
+ +
Piątek
+10° +
Sobota
+10° +
Niedziela
+ +
Poniedziałek
+ +
Prognoza 7-dniowa