KOns skateBurmistrz Miasta Zgorzelec dziękuje za udział w konsultacjach społecznych dotyczących planowanego przystąpienia do prac projektowych oraz budowy skateparku w Zgorzelcu. Konsultacje prowadzone były w okresie od dnia 7 sierpnia 2023 r. do dnia 20 sierpnia 2023 r. za pośrednictwem platformy internetowej. Ich celem było zebranie opinii mieszkańców na temat propozycji rozwiązań projektowych przedstawionych w przedłożonej koncepcji.


Informacje były przez dwa tygodnie dostępne na platformie internetowej zgorzelec.konsultacjejst.pl/konsultacje-spoleczne. Zaproszenie do udziału w konsultacjach zostało rozpowszechnione za pośrednictwem strony internetowej urzędu miasta, lokalnych dzienników internetowych oraz miejskiego systemu powiadamiania sms.
W konsultacjach społecznych dotyczących budowy skateparku wzięło udział 139 osób, a dokładnie 79. mężczyzn i 60 kobiet w wieku 18-65+, głównie (128 osób) mieszkańców Zgorzelca, przeważnie (108 osób) pracujących. Wypowiedzieli się też emeryci/renciści (5 osób), niepracujący (3 osoby), a także uczniowie i studenci (23 osoby). Najliczniej reprezentowaną grupę wiekową stanowili mieszkańcy między 26. a 45. rokiem życia (72 osoby). Drugą najliczniejszą grupą (34 osoby) była grupa ankietowanych w wieku 46-65 lat. Pozostałymi uczestnikami badania było 16 osób reprezentujących kategorię wiekową 18-25 lat, 15 osób poniżej 18. roku życia oraz 2 osoby w wieku powyżej 65 lat.
109 uczestników konsultacji podzieliło się swoimi uwagami i sugestiami na temat przedstawionej propozycji. I tak, o ile co do potrzeby wybudowania skateparku w Zgorzelcu wśród ankietowanych panuje co do zasady zgoda, o tyle już kwestie jego wyposażenia w poszczególne urządzenia nie są tak jednoznacznie dobrze oceniane w zawartych komentarzach. Wśród zgłaszających uwagi i sugestie jest też wiele ciekawych propozycji do zastosowania innych, niż proponowane rozwiązania w wyłożonej koncepcji. Wszystkie uwagi, wnioski i sugestie mieszkańców zostaną przekazane do rozpatrzenia oraz uwzględnienia projektantom, którym miasto powierzy prace nad projektem.
Zapraszamy do zapoznania się z pełnym Raportem z konsultacji społecznych dotyczących planowanego przystąpienia do prac projektowych oraz budowy skateparku w Zgorzelcu.
Raport z konsultacji
źródło: WPRI UM Zgorzelec

 

Najnowsza Gazeta

300

Reklama

Kursy walut

KUPNO SPRZEDAŻ
euro EUR 4,2600zł 4,3100zł
usd USD 4,0300zł 4,0200zł
usd CHF 4,4400zł 4,5600zł
usd GBP 5,0100zł 5,0012zł
czk CZK 0.1800zł 0.1940zł

Kurs z dnia: 2024-06-14

Pogoda

+8
°
C
+11°
+
Zgorzelec
Wtorek, 16
Środa
+ +
Czwartek
+ +
Piątek
+10° +
Sobota
+10° +
Niedziela
+ +
Poniedziałek
+ +
Prognoza 7-dniowa