jaki będzie zgorzelec w roku 2020W sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu odbył się kolejny etap konsultacji projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020. Spotkanie prowadził członek zarządu województwa dr Jerzy Tutaj. W konferencji udział wzięli m.in. senator RP Jan Michalski, radny sejmiku Józef Kozłowski, Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński, wicestarosta Mariusz Tureniec, Sekretarz Powiatu Bogusław Białoń oraz burmistrz Rafał Gronicz.

 

Dr Zathey przedstawił założenia i strukturę projektu Strategii podkreślając wagę głównego jej celu jakim jest „Nowoczesna gospodarka w atrakcyjnym środowisku" oraz ośmiu celów szczegółowych. Mówiono o dwóch filarach rozwoju, jakimi są zasoby i produkcja. To one mają stanowić o jego tempie przyspieszenia w ramach programu „Autostrada Nowej Gospodarki". Mowa o obszarze dynamicznego rozwoju przemysłu, opartego także na nowych technologiach oraz turystyce, a w szczególności wybitnych wartościach przyrodniczych i kulturowych. Chodzi o promocję Przedgórza Sudeckiego i Sudetów oraz Doliny Baryczy.
Powiększyć obszar interwencji
Podczas dyskusji, która odbyła się po prezentacji burmistrz Gronicz zauważył, że spośród wspomnianych ośmiu celów szczegółowych tylko trzy obejmują obszar Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej. Pierwszy to zrównoważony transport i poprawa dostępności transportowej. Drugim jest ochrona środowiska naturalnego, efektywne wykorzystanie zasobów oraz dostosowanie do zmian klimatu i poprawa poziomu bezpieczeństwa. Trzeci to zwiększenie dostępności technologii komunikacyjno – informacyjnych. Wyraził obawę, iż na obejmującym nas transgranicznym obszarze interwencji strategii nie będzie realizowanych pięć dalszych celów i zaznaczył, że szczególnie dotkliwy dla naszego obszaru może być brak wsparcia w realizacji celu nr 3 (wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP), nr 6 (wzrost zatrudnienia), nr 7 (podnoszenie poziomu życia) i nr 8 (edukacja), które jak zaznaczył, są równie ważne dla przyszłego rozwoju Zgorzelca. Burmistrz wyraził też zaniepokojenie faktem wyłączenia z obszaru interwencji „Autostrada Nowej Gospodarki" małych nadgranicznych miejscowości takich jak Sulików czy Zawidów, które wymagają szczególnego wsparcia. Uważa, że należy poszerzyć ten obszar interwencji, aby umożliwić na tych terenach rozwój małej i średniej przedsiębiorczości. To ważne dla zrównoważonego rozwoju regionu. W przeciwnym razie okaże się że 70 procent środków finansowych zostanie skonsumowane przez 30 procent mieszkańców Dolnego Śląska, a to oznaczałoby, że bogaci będą bogatsi, a biedni jeszcze biedniejsi. Burmistrz zaapelował, aby uwzględnić jego argumenty podczas dalszych prac nad dokumentem.
Piękna architektura, trudne procedury
Ożywiona dyskusja obejmowała wiele dziedzin. Senator Michalski zwrócił uwagę na walory turystyczne naszych terenów wymieniając obfitość starych pałaców. Jest zaniepokojony faktem, że strategia nic nie mówi o przyszłości Worka Turoszowskiego po zakończeniu eksploatacji węgla brunatnego. Elżbieta Lech-Gotthardt zaapelowała natomiast aby w dokumencie ująć sprawę ratowania zabytkowych domów przysłupowych. Prosiła, aby uwzględnić współczesne projekty, inspirowane tym rodzajem architektury w nowo powstających budowlach zapewnić za symboliczną złotówkę. Piotr Ilczyna ze zgorzeleckiego ZOZ-u apelował o uproszczenie procedur obowiązujących podczas powstawania i rozliczanie projektów realizowanych z Niemcami, gdyż obecna sytuacja zniechęca ich do współpracy.
Marszałek Tutaj zapewnił, że wszystkie uwagi będą przekazane ale dodał, iż o ostatecznym kształcie strategii zdecydują w głosowaniu radni sejmiku samorządowego.

 

Najnowsza Gazeta

300

Reklama

Kursy walut

KUPNO SPRZEDAŻ
euro EUR 4,4600zł 4,5900zł
usd USD 4,2200zł 4,4400zł
usd CHF 4,7100zł 4,8700zł
usd GBP 5,1900zł 5,4000zł
czk CZK 0.1800zł 0.1940zł

Kurs z dnia: 2023-12-04

Pogoda

+8
°
C
+11°
+
Zgorzelec
Wtorek, 16
Środa
+ +
Czwartek
+ +
Piątek
+10° +
Sobota
+10° +
Niedziela
+ +
Poniedziałek
+ +
Prognoza 7-dniowa