projektyMiedziowo-Turoszowskie Zagłębie Onkologiczne oraz Regionalne Centrum Opieki Koordynowanej to dwa ambitne projekty, które wkrótce wejdą w fazę realizacji. Wielospecjalistyczny Szpital – SPZOZ w Zgorzelcu pozyskał na obydwa przedsięwzięcia przeszło 35,5 mln zł. W obecności marszałka województwa oraz Starosty Zgorzeleckiego Urszuli Ciupak podpisano (13.12.2017) stosowną umowę na dofinansowanie.

 


Zagłębie onkologiczne
Wartość projektu pn. „Miedziowo-Turoszowskie Zagłębie Onkologiczne” przekracza 31 mln zł, przy czym dofinansowanie ze środków wspólnotowych wyniesie ponad 25,5 mln zł. Starania o pozyskanie finansów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego trwały długo. W 2016 r Wielospecjalistyczny Szpital-SPZOZ w Zgorzelcu oraz Miedziowe Centrum Zdrowia S.A. w Lubinie podpisały mowę o współpracy. W oparciu o nią obydwie placówki, jako konsorcjum medyczne, wystąpiły do Zarządu Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie wielkiego przedsięwzięcia onkologicznego. Przyznane środki będą dzielone między partnerów.
Projekt „Miedziowo-Turoszowskie Zagłębie Onkologiczne” adresowany jest do dorosłych mieszkańców województwa dolnośląskiego z podejrzeniem lub chorobą nowotworową.
W ramach pozyskanych dotacji partnerzy podejmą szereg działań podnoszących jakość i dostępność do świadczeń medycznych. W Zgorzelcu zaplanowano m.in. pełną modernizację bloku operacyjnego wraz z zakupami nowego wyposażenia oraz remont pododdziału chirurgii onkologicznej. Przewidziano doposażenie w niezbędny sprzęt medyczny poszczególnych oddziałów szpitalnych związanych z onkologią i diagnostyką, dzięki czemu możliwe będzie przeniesienie części usług wymagających dotąd hospitalizacji na rzecz POZ i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej. Nowy sprzęt trafi również do przychodni WS-SPZOZ w Gryfowie i Olszynie. Aby wykonać diagnostykę specjalistyczną nie będzie trzeba każdorazowo hospitalizować pacjenta, co z kolei pozwoli redukować koszty.
Dla Zgorzelca projekt „Miedziowo-Turoszowskie Zagłębie Onkologiczne” oznacza kontynuację wysiłków na rzecz zapewnienia pacjentom onkologicznym kompleksowej opieki. Proces ten zainicjowało otwarcie Oddziału Onkologii Klinicznej i Chemioterapii.
Opieka koordynowana
Kolejny projekt, który zyskał przychylność samorządu województwa dolnośląskiego, to Regionalne Centrum Opieki Koordynowanej. W drodze konkursu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, szpital zgorzelecki pozyskał na poprawę standardów leczenia ponad 9,5 mln zł. Warto dodać, że jest to najwyższe przyznane dofinansowanie w gronie 37 dolnośląskich ośrodków zdrowia, które przeszły weryfikację konkursową.
RCOK służyć ma rozwojowi tzw. opieki koordynowanej i środowiskowej poprzez inwestycje w POZ i Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną. W założeniu sieć współpracy obejmować ma powiaty: bolesławiecki, lubański, lwówecki, jeleniogórski i zgorzelecki - stąd w projekcie uczestniczą cztery inne, partnerskie podmioty.
Regionalne Centrum Opieki Koordynowanej w Zgorzelcu powstanie w nowo wybudowanym, trzykondygnacyjnym budynku o łącznej powierzchni użytkowej 1217 m kwadr. Docelowo ma w nim funkcjonować kilkanaście poradni specjalistycznych, POZ oraz pielęgniarki środowiskowe i położne. Wśród poradni m.in.: urologiczna, endokrynologiczna, kardiologiczna, onkologiczna, reumatologiczna, położniczo-ginekologiczna, neurochirurgiczna, otolaryngologiczna, diabetologiczna, hematologiczna, neurologiczna, gruźlicy i chorób płuc, chirurgii ogólnej, oraz chirurgii ortopedycznej.
Aktualnie poradnie są rozproszone w różnych częściach szpitala, a nawet w różnych częściach miasta. Brakuje jednego, logicznie połączonego szlaku, który wspierałby pacjenta, a w niektórych miejscach brak niezbędnych ułatwień dla osób niepełnosprawnych. W takich warunkach niemożliwe staje się załatwienie spraw związanych ze zdrowiem podczas jednej wizyty - a jest to główne wymaganie modelu opieki koordynowanej. W RCOK powstanie centralna rejestracja, gdzie można będzie odebrać receptę czy wyniki badań, a także skorzystać z edukacji profilaktycznej. Projekt przewiduje również zakup sprzętu IT, umożliwiającego prowadzenie e-rejestracji, e-wyników, e-skierowań, itp. Założono ponadto gruntowną modernizację budynku w Olszynie, gdzie powstać ma nowoczesna przychodnia RCOK.
WS-SPZOZ
Fot.: PZ

Dodaj komentarz


Najnowsza Gazeta

300

Reklama

Repertuar kin

  1. .
  2. .
  3. .
  4. .

Zgorzelec

PoZa NoVa

indeks 

Przerwa

 

 

 

 Bogatynia

Kadr

Kadr
 

Przerwa

 

 

Lubań

Wawel

images
 

Przerwa

 

 

 

 

Görlitz

Filmpalast

images kino filmpalast theater goerlitz 344.v1

 Przerwa

 

 

next
prev

Kursy walut

KUPNO SPRZEDAŻ
euro EUR 4.4700zł 4.5000zł
usd USD 3.7300zł 3.7500zł
czk CZK 0.1750zł 0.1780zł

Kurs z dnia: 2021-05-14

Pogoda

booked.net